19.05 XXIX Sesja Rady Gminy – Radni będą głosować absolutorium.

DSCN0330

W piątek 19 maja jedna kolejna sesja Rady Gminy i jedno z najważniejszych głosowań w ciągu roku – głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2016 r. Przypomnijmy czym jest udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć do końca czerwca, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RIO, Komisję Rewizyjną i pozostałe komisje wchodzące w skład Rady Gminy. Ewentualne nieudzielenie absolutorium (jeśli nie jest to rok wyborczy i okres sprawowania władzy przez wójta jest krótszy niż 9 miesięcy) oznacza podjęcie inicjatywy w sprawie odwołania wójta. To gwoli wyjaśnienia dlaczego głosowanie jest takie ważne. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli w Abramowie, na 15 radnych 8 musi być za. Tyle teorii, w praktyce rzadko zdarza się nieudzielenie absolutorium (muszą być ku temu bardzo ważnie przesłanki). W naszych realiach absolutorium głosowane jest raczej bez dyskusji i z reguły jednogłośnie.

Poniżej porządek obrad ze strony: http://www.abramow.pl/

 

ses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *