Abramów – Wójt zarządza przedłużenie kadencji dyrektora szkoły

dscn3641

Na początek krótki cytat z: http://www.oswiata.abc.com.pl :

Możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres – bez konieczności przeprowadzenia konkursu – wynika z art. 36a ust. 14 u.s.o. Tryb ten uprzywilejowuje dotychczasowego dyrektora szkoły.
Aby powierzyć stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, organ prowadzący zobowiązany jest zachować określoną procedurę. Przepisy zobowiązują go do następujących czynności:
– zasięgnięcie opinii rady szkoły i rady pedagogicznej – przy czym nie są one dla organu prowadzącego wiążące;
– uzgodnienie tej sprawy z kuratorem oświaty (w przypadku szkół artystycznych – z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego) – kurator (lub minister) musi wyrazić zgodę na to przedłużenie. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie sądowym uzgodnieniu podlega zarówno sama możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora danej osobie, jak i jego okres [wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10.06.2014 r. (IV SA/Gl 381/14)]. Wymóg uzgodnienia z kuratorem oświaty nie dotyczy wymienionych wcześniej placówek prowadzonych przez ministra edukacji narodowej.
Powierzenie stanowiska w tym trybie – podobnie jak w przypadku trybu konkursowego – dotyczy pięciu lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach może to być okres krótszy, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.”

Źródło: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przedluzenie-kadencji-dyrektora-trzeba-ustalic-z-rada-pedagogiczna

Poniżej stosowne zarządzenie wójta:

dyr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *