Daj się ponieść1.

 

Mt 25, 14-30Jezus   opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

Ty jesteś uczniem Jezusa

«Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał   swoje sługi i przekazał im swój majątek. 

Jaki majątek Bóg dał Tobie?

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu   jeden, każdemu według jego zdolności, 

Sprawiedliwość Boga jest Miłością Prawdziwej Troski i   działa konkretnie

i odjechał. 

Bóg szanuje Twoją wolność i chce Twojej   samodzielności, abyś mógł być doskonały, jak Ojciec Niebieski

Zaraz 

Sługa Boga nie ociąga się, mając dary ZARAZ działa,   bo i na co miałby czekać?

 ten, który   otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak   samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który   otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 

Darów Bożych nie można trzymać dla siebie, to przeczy   Miłości!

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął   rozliczać się z nimi. 

Bez względu na to jak długo żyjemy, mamy poczucie, że   czas naszego życia jest długi, ale kończy się zawsze spotkaniem w Prawdzie o   sobie

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów.   Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto   drugie pięć talentów zyskałem”.  Oto przykład   owocu dobrej służby psalm128:Tak będzie   błogosławiony człowiek,  który się boi   Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez   wszystkie dni twego życia.

 

Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś   wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego   pana”. 

Słowa Pana wypowiedziane do pierwszego jak i do   drugiego sługi są IDENTYCZNE!  Jak   myślisz dlaczego?

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty,   mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”.

Oto przykład owocu dobrej służby- psalm128:

 Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Rzekł mu pan:    „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad   wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”. 

Słowa Pana wypowiedziane do pierwszego jak i do   drugiego sługi są IDENTYCZNE!  Jak   myślisz dlaczego?

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i   rzekł: „Panie, wiedziałem, 

Bóg daje się poznać każdemu

żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie   posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 

Nawet o tego, który nie przyjmuje ziarna Słowa   Bożego, Bóg w Swej Miłości ma staranie, pragnie każdego, bo każdego kocha

Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w   ziemi. Oto masz swoją własność”.  Szczęśliwy   człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Ps 128 Czy ten sługa   poszedł drogami Pana? Czego naprawdę mógł się bać?Czym różni   się lęk złego sługi od Prawdziwej Bojaźni Bożej, dającej szczęście   człowiekowi?
Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! 

Kiedy człowiek może działać jak sługa zły i gnuśny?   Czy dostrzegasz realną przestrogę Bożą dla każdego? Troskliwe Światło dla   człowieka?

Wiedziałeś,że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam,   gdziem nie rozsypał.

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a   ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.

 

Które z darów, jakie POSIADASZ od Boga, wcale nie są   dla Ciebie, ale dla tych, których Bóg stawia Tobie na drodze! Czyż nie mamy   nawzajem sobie błogosławić darami od Boga!

 Dlatego   odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 

Ps 128: Tak będzie błogosławiony człowiek, który się   boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi.

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar   mieć będzie. 

Przypomnij sobie np. życie św. Faustyny Kowalskiej

Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A   sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i   zgrzytanie zębów”».

Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i   synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności.  Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i   bądźmy trzeźwi. 1 Tes 5, 1-6

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *