Farma wiatrowa – kiedy analiza porealizacyjna?

DSCN5319

Od dobrych kilku tygodni możemy „podziwiać” wzrokowo i słuchowo pracującą elektrownie wiatrową. Na razie nie znana jest nam interesująca wielu informacja czy elektrownia jest już sprzedana IKEI, jak było to zapowiadane na początku ubiegłego roku, ale na dziś ciekawi nas inny temat.

W podpisanym w 2012 roku przez Wójta  Gminy Michów dokumencie – „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”  jest zapis (p.VI) o sporządzeniu analizy porealizacyjnej. Jest to o tyle interesujące, że analiza ma stwierdzić rzeczywisty poziom hałasu wokół farmy wiatrowej. Poniżej cytat fragmentu z decyzji, która odnosi się do tego punktu:

„Analizę należy wykonać po upływie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do użyteczności i przedstawić w terminie 8 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Zakres analizy porealizacyjnej powinien obejmować pomiary natężenia poziomu hałasu zgodnie z metodyką referencyjną w miejscach lokalizacji najbliższej zabudowy chronionej akustycznie względem projektowanej farmy wiatrowej oraz ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących emisję hałasu. Określenie, czy na podstawie wyników pomiarów rzeczywistej emisji hałasu z farmy wiatrowej istnieje konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych”. (Decyzja.., str.12)

Tyle zapis, zobaczymy jakie będą wyniki analizy, ciekawi też jesteśmy opinii na temat hałasu mieszkańców  posesji znajdujących się najbliżej turbin.

I na koniec – analiza porealizacyjna dotycząca hałasu nie jest jedyną zawartą w decyzji. Jest tam też zapis o tym że: – „Należy przeprowadzić trzyletni monitoring porealizacyjny, oparty o poszukiwanie ewentualnych zabitych nietoperzy i automatyczną rejestrację ich aktywności przy wybranych wiatrakach….(str. 10 Decyzji..)

W.K

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *