Farmy wiatrowe – co się dzieje w Urzędzie Gminy Garbów?

Niewiele osób wie, że co najmniej od roku 2006 mamy do czynienia z działaniami różnych firm i podmiotów zmierzającymi do budowania farm wiatrowych na terenie gminy Garbów. Działania te polegają głównie na podpisywaniu umów z właścicielami poszczególnych działek oraz na nieprotokołowanych rozmowach z pracownikami Urzędu Gminy Garbów. Ostatnio miały miejsce również oficjalne spotkania. Przedstawiciele potencjalnego inwestora pojawili się bez wcześniejszej zapowiedzi na posiedzeniu Komisji Rolnictwa prowadzonej przez Przewodniczącego Jacka Poleszaka (spotkanie dnia 5 grudnia 2012 roku) oraz na przedświątecznej sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2012 roku. Temat został również wyraźnie poruszony przez radnych i mieszkańców gminy podczas kolejnych sesji Rady Gminy dnia 28 grudnia 2012 roku, dnia 30 stycznia 2013 roku oraz 20 marca 2013 roku.

Przedstawiciele firmy wiatrowej oficjalnie poinformowali, że na obecnym etapie są zainteresowani budową farmy wiatrowej składającej się z 8 wiatraków: 4 maszty w Karolinie, 2 maszty w Borkowie, 2 maszty w Janowie plus 2 maszty w Osówce należącej do sąsiedniej gminy Niemce w wyniku czego bezpośrednio zagrożona jest wieś Leśce. W związku tymi planami przedstawiciele firmy oczekują zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów ponieważ obowiązujący plan wyklucza możliwość realizacji takiej inwestycji.

Na sesjach Rady Gminy wywiązały się dłuższe dyskusje na temat farm wiatrowych, z których dowiedzieliśmy się, np. że syn Przewodniczącego Rady Gminy Jana Kazimierza Dudzika ma podpisaną umowę na wiatrak w miejscowości Janów, co zostało uwiecznione w oficjalnym protokole z sesji. Z poszczególnych wypowiedzi można było wywnioskować, że zarówno Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej, Przewodniczący Rady Gminy Jan K. Dudzik oraz jego zastępca Zenon Koput, jak też niektórzy spośród radnych już są przekonani do tego długoterminowego projektu i jednoznacznie sprzyjają pomysłowi budowy farm wiatrowych na terenie gminy Garbów.

Czy przychylna postawa naszych urzędników jest słuszna? Przyjrzyjmy się kilku ważnym zagrożeniom związanym z budową farm wiatrowych. Naszym zdaniem zagrożenia te przemawiają jednoznacznie za całkowitą rezygnacją z tych inwestycji w Gminie Garbów. Niech Państwo ocenią to sami.

c.d. tutaj: http://naszabramow.pl/zagrozenia-zdrowotne-farmy-wiatrowe-zbyt-blisko-naszych-domow-stanowia-niebezpieczenstwo-dla-zdrowia/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *