Fundusz sołecki – radni zadecydują 30 stycznia

161

Na najbliższej sesji, oprócz głosowania nad projektem uchwały budżetowej, będzie kilka innych istotnych glosowań. Jedno z nich będzie dotyczyło funduszu sołeckiego, punkt 12 porządku obrad  brzmi: Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Trzeba dodać, że głosowanie uchwały odbywa się do 31 marca  roku poprzedzającego rok budżetowy, czyli w tym przypadku wykonanie dotyczyć będzie roku 2016. Decyzja wydzielenia bądź niewydzielenia w budżecie gminy puli środków nazwanych funduszem sołeckim jest wyłączną kompetencją rady gminy. Ale podjecie takiej decyzji powinno być poprzedzone dyskusją w komisjach, a także na sesjach rady gminy z udziałem sołtysów, członków rad sołeckich i zainteresowanych mieszkańców. Tu jeszcze ważna uwaga – funkcjonowanie w gminie środków sołeckich innych niż fundusz sołecki, w żaden sposób nie zwalnia rady gminy od podjęcia uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego.

Kilka zdań o funduszu sołeckim, (ustawa go dotycząca została znowelizowana w 2014 roku i w opinii zainteresowanych środowisk jest obecnie korzystniejsza). Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy i zagwarantowane dla sołectwa. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa np. plac zabaw dla dzieci, wiata przystankowa itp. Fundusz sołecki który funkcjonuje w wielu gminach od kilku lat sprzyja aktywizacji mieszkańców, tym bardziej, że w nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
– realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

– wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

Wracając do sesji, projekt uchwały jest jednoznaczny, funduszu nie wydzielać i trudno się spodziewać aby radni zagłosowali inaczej. Można tylko postawić pytania:

– czy jeśli radni odrzucą ten projekt uchwały, to czy będzie to skutkować tym, że fundusz zostanie przyjęty, czy nie?

– czy jeśli odrzucą,  trzeba będzie uchwałę napisać na nowo, a termin, jak wspomnieliśmy jest do 31 marca, czyli można nie zdążyć?

– czy w takim razie uchwała nie powinna być „w sprawie funduszu sołeckiego” i dopiero po głosowaniu wiadomo byłoby, czy radni przyjęli, czy odrzucili?

I na koniec, fundusz sołecki może służyć mieszkańcom, ale potrzebne jest wspólne działanie radnych, sołtysów i mieszkańców, bo jeśli nie ma zainteresowania, albo mitręga biurokratyczna z tym związana nie równoważy zysków – to nic na siłę. Jedno jest pewne, dla gminnej władzy zawsze lepszy jest radny czy sołtys, który przychodzi jako  petent i który prosi o potrzebne środki dla swojej wsi. Wtedy władza może łaskawie coś dać, albo i nie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *