Gmina Abramów się wyludnia. Pokona nas demografia?

szkoła abramów

Analizując materiały zawarte w projekcie studium oraz inne dostępne publikacje, można dojść do niepokojących wniosków dotyczących przyszłości  gminy Abramów w różnych aspektach. Na początek o czynniku najważniejszym i najbardziej decydującym o przyszłości, o czynniku ludzkim.

Wskaźniki demograficzne w naszej gminie wyglądają bardzo źle, nawet na tle sytuacji w Polsce, która ma obecnie tzw. przyrost ujemny i jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie. Na początek kilka zestawień liczbowych. Obecnie ( dane dotyczą 2013 r. zawarte w studium ) teren gminy Abramów zamieszkuje 4309 osób, w tym 2152 kobiet  i  2157 mężczyzn, tj. o 273 mniej niż 10 lat wcześniej ( 2003 – 4582 osób ). Wskaźnik przyrostu jest więc ujemny i wynosi o,67%. Jeszcze gorzej ta sytuacja przedstawia się jeśli porównamy stan obecny ze stanem przed ćwierćwieczem, lub jeszcze wcześniej. I tak np.w 1988 r. gminę zamieszkiwało 4960 osób, czyli o 654 więcej. Można powiedzieć że przez okres jednego pokolenia ( 25 lat ) ubyła jedna duża wieś.Parafia przez ten czas zmniejszyła się z 4150 do 3497, tak dla ciekawości można podać jeszcze jedną liczbę – 6238 tyle osób zamieszkiwało gminę Abramów  w 1948 r. ( informacja z książki  L. Kozaka – Wojna i Okres Powojenny Na Terenie Gminy Abramów 1939 – 1945 )

Poza Sosnówką gdzie przez ostatnie 10 lat przybyło 8 osób, w pozostałych dziesięciu ubyło, w niektórych dość znacznie.Przyczyny są dwojakiego rodzaju, mniej urodzeń w stosunku do liczby zgonów i niekorzystna migracja – więcej ludzi opuszcza na stałe gminę, niż osiedla się nowych.Przejdźmy do liczb, najwięcej ubyło w Abramowie – 54, następnie Wielkolas – 49, dalej Wolica – 32, Dębiny – 31, Glinnik – 28, Michałówka – 27, Marcinów – 22, Wielkie – 21, Izabelmont – 9, Ciotcza – 8.  Gęstość zaludnienia wynosi 51,9 na km kwad. i jest niższa niz średnia województwa lubelskiego która wynosi 65,6.

Malejąca liczba mieszkańców to jedna strona medalu, drugą jest niekorzystna struktura wieku. Żeby ją lepiej zobrazować wskaźniki będą podane na tle województwa lubelskiego.Na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie Abramów przypada 42,4 w wieku po produkcyjnym, w województwie odpowiednio 27 osób, takie proporcje wskazują na niekorzystny współczynnik obciążenia ekonomicznego.Niższy niż w województwie jest też udział dzieci i młodzieży ( 25,3%) a wyższy osób w wieku poprodukcyjnym (22,3%), różnica na niekorzyść wynosi 6%..Takie są fakty, przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele,pytanie –  czy przez odpowiednie działanie władz państwowych czy samorządowych można temu niekorzystnemu zjawisku zaradzić ?. Może spróbujmy wspólnie na to pytanie odpowiedzieć.

RED.

 

Komentarze do: “Gmina Abramów się wyludnia. Pokona nas demografia?

  1. Kazek

    Trudno się dziwić, że ludzie stąd wyjeżdżają i szukają lepszych perspektyw. Jeśli ktoś tu nie załapie się do gminy albo szkoły, to zostaje mu tylko kozłek albo dojeżdżanie do pracy do miasta. Bardzo dużo zdolnych ludzi stąd wyjechało i przyjeżdżają tylko jako turyści bez refleksji, by w miejscu swego urodzenia coś zmienić.

    Reply
  2. Patrycja Gontkiewicz

    Trochę nie na temat, ale może mi Państwo wybaczą… Szukam książki Leszka Kozaka „Wojna i okres powojenny na terenie gminy Abramów 1939 – 1945”. Będę wdzięczna za sugestie. PG

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *