Grzegorz Konieczka – Kandydat na Wójta Gminy Abramów

konieczka

Oświadczenie Grzegorza Konieczki kandydata na Wójta Gminy Abramów;

Ze względu na obowiązki w aktualnej pracy, mam duże trudności w zorganizowaniu spotkań z wyborcami, dlatego chciałbym w dużym skrócie zasygnalizować kilka punktów mojego programu wyborczego.

  • zamierzenia i realizacje projektów inwestycji gminnych szeroko konsultowane z mieszkańcami
  • współpraca z sąsiednimi gminami i powiatem w realizacji celów regionalnych
  • aktywne ale i przemyślane pozyskiwanie środków unijnych i rządowych  na rozwój gminy
  • dobrze funkcjonujące szkolnictwo, stypendia i pomoc dla najzdolniejszych
  • równe traktowanie i współpraca z lokalnymi firmami, to więcej miejsc pracy dla mieszkańców
  • przyjazny urząd, bezpieczeństwo, ochrona środowiska to poprawa życia mieszkańców
  • pamięć historyczna, pomoc lokalnym twórcom to priorytet w sferze kultury
Zobowiązuje się do ciężkiej,sumiennej i uczciwej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców.
    Konieczka Grzegorz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *