Nasz Dziennik: TK zajmie się ustawą śmieciową

kasa na śmieciach

Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś ustawą śmieciową.

Rozpozna połączone wnioski Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą dwóch kwestii – obowiązku organizowania przez gminy przetargów śmieciowych oraz niezgodności przepisów z art. 217 konstytucji, według którego podatki i inne daniny publiczne powinny być nakładane, a stawki podatkowe określane w ustawie.

Zdaniem posłów obu ugrupowań gminy nie powinny mieć pełnej dowolności w zakresie ustalania opłaty śmieciowej. W ich przekonaniu ustawa powinna określać widełki, w ramach których rady poszczególnych gmin mogłyby ustalać wysokość opłaty, tak jak dzieje się to z podatkami lokalnymi, np. podatkiem od nieruchomości. Według skarżących gminy nie powinny być natomiast zmuszone do organizowania przetargów śmieciowych, jeśli odbiór i zagospodarowanie odpadów miałyby zlecić – w ramach zadań własnych – spółkom komunalnym. Ich zdaniem obecne przepisy naruszają konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego i Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. We wniosku do TK posłowie PiS podważyli też tryb uchwalania nowelizacji ustawy – twierdzą, że nowelizacja nie była konsultowana z „odpowiednimi, szeroko reprezentowanymi grupami społecznymi”.

Ustawy będą bronić w Trybunale przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego. Ich zdaniem również dwa spośród zakwestionowanych przepisów są niezgodne z konstytucją. Chodzi o przepisy nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłaty za śmieci oraz składania deklaracji o wysokości tej opłaty.

 

Nasz Dziennik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *