Mieszkańcy Abramowa i Michowa na sesji Rady Powiatu w Lubartowie

mieszkańcy w oczekiwaniu na wejście do sali posiedzeń

W dniu 16 września odbyła się sesja Rady Powiatu w Lubartowie. W części przewidzianej na interpelacje i wolne wnioski udział wzięli również mieszkańcy gmin Michów i Abramów.

Radio Lublin oraz lokalne media lubartowskie  zauważyły obecność mieszkańców obu gmin, którzy przyszli nagłośnić problem budowy elektrowni wiatrowej na ich terenie. Obecność mieszkańców, jak się wydaje, była sporym zaskoczeniem zarówno dla radnych, jak i dla zarządu powiatu. O tej wizycie na swoich stronach internetowych napisał między innymi  „Lubartowiak”:lubartowiak2

Lubartowiak online

———————————————————————————————————————————————-

W imieniu mieszkańców radny Tadeusz Nastaj zgłosił interpelację następującej treści.

interpelacja powiat

Po przedstawieniu interpelacji, radny Leszek Rogulski złożył formalny wniosek o udzielenie głosu mieszkańcom. Wniosek został przegłosowany zdecydowaną większością głosów. W imieniu mieszkańców Abramowa i Michowa głos zabrał Jerzy Remiszewski – radny Gminy Michów. Wystąpienie miało charakter głównie informacyjny ze zwróceniem uwagi na te obawy i zagrożenia, które dominują w debacie społecznej.  Jerzy Remiszewski podkreślił, że nie jest przeciwnikiem elektrowni wiatrowych jako takich, ale zbyt bliskiej ich lokalizacji od siedzib mieszkańców. Ponadto przedstawił kilka problemów związanych z funkcjonowaniem farm wiatrowych. Można je streścić w punktach:
1) aspekt przyrodniczy związany m.in. z degradacją krajobrazu.

2) aspekt ekonomiczny – stwierdzony spadek wartości działek w okolicy farmy, a brak konkretnie wyliczonych korzyści i wpływów do budżetu gminy.

3) aspekt prawny – brak przepisów ustawowych i różnice w interpretacji prawnej definicji wiatraka (budowla czy urządzenie techniczne).

4) aspekt społeczny – nieuwzględnienie interesów sąsiadów bliższych i dalszych, co może doprowadzić do konfliktów społecznych.

5) aspekt zdrowotny – stwierdzony niekorzystny wpływ pracy urządzeń na organizm człowieka.

Na koniec przytoczył negatywne (pozytywnych nie było) opinie mieszkańców Orzechowców, dokąd został zorganizowany społeczny wyjazd, elektrownia funkcjonuje tam od kilku lat.

foto obrazy sesja pow 162

Uczestniczenie mieszkańców w sesji Rady Powiatu było działaniem w ramach nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Czekamy na odpowiedź!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *