Ogłoszenia duszpasterskie 25.I.2015.

2

25 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Polecamy do czytania prasę katolicką; Niedziela,po 5 i Gość niedzielny po 4,5 zł

 1. Dziękujemy paniom z Abramowa za sprzątanie kościoła i ofiarę, za tydzień zapraszamy kolejne 5 nr.

3. Dzisiaj – taca na Seminarium Duchowne w Lublinie !Bóg zapłać za złożone ofiary.

4.Chrzest dzieci tradycyjnie w III niedziele miesiąca o g.12- najbliższy termin to 15 luty; i na Wielkanoc w czasie Wigilii Paschalnej o g.20,00 oraz w Poniedziałek wielkanocny o g.12,00.

Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca, która była u bierzmowania i regularnie chodzi do kościoła, do spowiedzi i komunii św.

Rodzice do chrztu zgłaszają dzieci na miesiąc przed chrztem.

Podpisy rodzice i chrzestni w kancelarii podpisują w piątek wieczorem lub w sobotę rano przed niedzielą chrzcielną- powinni być też i u spowiedzi św.

5.Kurs przedmałżeński w naszej parafii;

14 lutego – w sobotę wieczorem o g.18- w dniu zakochanych rozpoczynamy kurs przedmałżeński. Narzeczeni winni uczestniczyć we mszy św. o g.18, a potem nauka w salce na plebanii.Serdecznie zapraszamy !

6.Intencje mszalne w niedziele w kościele są już zamówione na cały rok !

Wiele osób prosi aby była 2 lub 3 msza św.- czasami jest to możliwe, gdyż prosimy o przyjazd do pomocy ks. Marka- ale z Opola Lub do Abramowa w dwie strony jest ok 120 km- trzeba wtedy uwzględnić koszty dojazdu.

Przypominamy,że z każdej ofiary składanej na msze św. jest odtrącane 20 % na organistę, kościelnego i na światło w kościele.

7.Przypominamy, że Ustawa rządowa O CMENTARZACH I POCHÓWKU ZMARŁYCH – mówi w paragrafie & 7;o opłacie tzw,, pokładne” na cmentarzach komunalnych i parafialnych należy opłacić przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku. W naszej parafii jest to kwota za 2015 r. 200 zł za 20 lat, jeśli rodzina lub opiekun grobu nie dokona opłaty- grób może być wykorzystany przez zarządce cmentarza do ponownego pochówku prze inną osobę.

20 lat minęło grobom, w których chowano zmarłych w roku 1994 i wcześniej 1993.1992,1991,1990, 1989 itd….. Osoby, które opłacą ,, pokładne ”- w tym roku za 2015- tj na bieżąco będą miały opłacone 20 lat do przodu ! Pobierane opłaty będą przeznaczone na chodniki z kostki brukowej na cmentarzu ! Dziękujemy za zrozumienie tej ważnej kwestii !

Komentarze do: “Ogłoszenia duszpasterskie 25.I.2015.

 1. Anonim

  A więc Księża trochę powinni uświadomić ludzi kiedy słusznie powinna być pobierana opłata za pochówek, a ludzie, którzy nie znają ustawy będą płacić.

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

  art. 7 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
  2. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku grobu ziemnego wieloosobowego.
  3. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku dochowania do grobu, w którym pochowano urnę lub urny.
  4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu ziemnego pojedynczego nie może nastąpić, jeżeli właściciel lub współwłaściciel prawa do grobu zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnowione.
  5. Przepisy ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do pochowania w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby.
  6. Przepisów ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do pochowania w grobach urnowych przeznaczonych do pomieszczenia więcej niż jednej urny.
  7. Ust. 1, 2,3, 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do kolumbariów i katakumb.
  8. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie można użyć grobu do ponownego pochowania.
  9. Niezależnie od przepisów ust. 1 – 8 zabronione jest użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych, ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia z którymi mają związek albo wartość artystyczną”
  10. W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat od wydania decyzji o zamknięciu cmentarza. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego przepis art. 6 ust. 7 ma zastosowanie również do zwłok i urn z prochami pochowanych w tym dwudziestoletnim okresie.”

  Reply
 2. Anonim

  Art. 7. 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.

  2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

  3. 10) Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

  4. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.

  5. Niezależnie od powyższych przepisów jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną.

  6. W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat po wydaniu decyzji o zamknięciu cmentarza. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego przepis art. 6 ust. 4 11) ma zastosowanie również do zwłok pochowanych w tym dwudziestoletnim okresie.

  Orzeczenia
  Art. 8. 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu dokumentów określonych w art. 11 ust. 4b i 9.

  2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących.

  3. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza.

  4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.

  5. Zwłoki osób, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków.

  Reply
 3. AA

  A tutaj opinia prawna dla lepszego zrozumienia:
  Według art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 118 poz. 687) grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Jednakże powyższe unormowanie nie ma zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych[1] przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Biorąc pod uwagę ten przepis należy zważyć, iż grób murowany umożliwia trwałe korzystanie z niego i pochówek innych osób bez względu na ograniczenia czasowe i nie wymaga także dalszych opłat, poza opłatą za każdą kolejno pochowaną osobę. Tym samym pobieranie opłat za przedłużenie prawa do grobu murowanego jest niezgodne z prawem, gdyż możliwość pobierania takich opłat istnieje tylko w przypadku grobów ziemnych. Osoba, która uiściła po upływie 20 lat kolejną opłatę za przedłużenie prawa do grobu murowanego, może żądać jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

  [1] Przez grób murowany należy rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę (§ 2 pkt. 2) rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków).

  Reply
 4. p.p

  Kto ustalił w naszej parafii kwotę za tzw. „pokładne” bo w sąsiednich parafiach jest o połowę mniejsza? Czy trzeba wprowadzić telewizję i to nagłośnić?
  Czy jest jakiś rejestr grobów i jak ta opłata ma być pobierana? Czy cmentarz jest podzielony na sektory i jest to jakoś zorganizowane? Skoro wszędzie jest opłata ”pokładne” to pewnie i w Abramowie też musi być, jestem za tym ale żeby pobierać opłatę to najpierw trzeba zorganizować pracę żeby to było prawnie i uczciwie.
  Proboszcz się może zmienić, wikary też, czy jego następcy nie będziemy płacić drugi raz?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *