Projekt zmian studium – II etap. 20 stycznia spotkanie z planistą w siedzibie Urzędu Gminy

studium

Od 2 stycznia do 24 lutego w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 10 – 14  został ponownie wyłożony projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ponowne wyłożenie studium ma na celu zapoznanie mieszkańców,  w jakim zakresie i które uwagi przez nich zgłoszone w poprzednim etapie, zostały uwzględnione. Tej sprawy będzie również dotyczyć spotkanie z planistą opracowującym projekt, w dniu 20 stycznia w poniedziałek w godz. 10 – 14.  Do dnia 24 lutego włącznie będzie można składać uwagi do projektu zmian studium, w takim zakresie jak wynika to z obwieszczenia Wójta Gminy z dn. 13 XII.

Z projektem t.j. mapą i tekstem można zapoznać się (poza wizytą w UG) także na stronach internetowych gminy – abramow.pl

Szerzej o treści zawartej w projekcie napiszemy w przyszłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *