Radni Gminy Garbów będą decydować o wiatrakach!

20 sierpnia 2014 roku radna Agnieszka Nalewajek, kandydat na Wójta Gminy Garbów w najbliższych wyborach samorządowych złożyła projekt “Stanowiska Rady Gminy Garbów w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych”, który ma zobowiązać władze gminy do odstąpienia od wszelkich działań zmierzających do budowy farm wiatrowych na terenie naszej gminy. Projekt ten będzie procedowany przez Radę już za dwa tygodnie podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Garbów.

Preambuła “Stanowiska” przygotowanego przez radną ze Wspólnoty Garbowskiej brzmi następująco:

Pod wpływem wyraźnego sprzeciwu społecznego, Rada Gminy Garbów kierując się troską o zdrowie mieszkańców gminy, o stan środowiska naturalnego, jak też z uwagi na możliwe zagrożenia ekonomiczne oraz przewidywane utrudnienia w rozwoju osadnictwa na terenach poszczególnych wsi, wyraża negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Garbów.

W dalszym uzasadnieniu stanowiska dr Agnieszka Nalewajek zwraca uwagę, że budowa turbin wiatrowych na terenie naszej gminy jest sprzeczna z założeniami rozwojowymi w odniesieniu do ochrony krajobrazu oraz potencjału osadniczego jako obszaru podmiejskiego.

gmina Garbów stanowi część aglomeracji lubelskiej. Tworzy z sąsiednimi gminami Markuszów i Kurów jeden z jej sześciu peryferyjnych zespołów osadniczych oraz wskazuje na napływ ludności z miasta, rozwój funkcji mieszkaniowych gminy Garbów. Ulokowanie elektrowni wiatrowych hamowałaby ten kierunek rozwoju gminy Garbów, gminy podmiejskiej przeznaczonej pod osadnictwo.

W piśmie zwrócono uwagę również na masowe protesty mieszkańców zagrożonych miejscowości, którzy słusznie zwracają uwagę na zagrożenia zdrowotne, ograniczenia budowlane oraz spadek wartości ich gruntów i nieruchomości.

Jak zachowają się radni? Czy poprą projekt złożony przez dr Agnieszkę Nalewajek i zagłosują przeciwko lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Garbów czy też proponowane Stanowisko odrzucą i tym samym sprawią, że mieszkańcy zagrożonych wiatrakami wsi nadal nie będą mogli czuć się bezpieczni. Przekonamy się o tym już na początku września. Z pewnością będziemy Państwa obszernie informować o tej sprawie.

Nasz Garbów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *