Raport NIK – Wiatrakowy sponsoring

Orzechowce 2013 010

Zakończyła się kontrola NIK w 10 województwach dotycząca lokalizacji i budowy lądowych elektrowni wiatrowych w latach 2009 – 2013. Kontrola NIK nie wypadła korzystnie dla samorządów. Poniżej fragment artykułu z „Naszego Dziennika” na ten temat.

Inwestorzy zainteresowani budową elektrowni wiatrowych mogli dzięki dotacjom dla gmin budować przychylność samorządów dla swoich inwestycji – to jedna z najważniejszych konkluzji wynikających z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zakończyła kontrolę dotyczącą lokalizacji i budowy w latach 2009-2013 lądowych elektrowni wiatrowych na terenie 10 województw i niedługo przedstawi swój raport. Nie będzie on zbyt korzystny dla samorządów, bo już w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do gmin Izba wskazywała na szereg nieprawidłowości, do których miało dojść podczas przygotowywania inwestycji i budowy wiatraków. Zaniepokojenie inspektorów NIK wzbudziła zwłaszcza sprawa finansowania w gminach przez firmy energetyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji. Przygotowanie takich planów to obowiązek samorządów i Izba obawia się, że wykonanie takich dokumentów za pieniądze inwestorów „mogło prowadzić do nadmiernego wpływu tych podmiotów na politykę przestrzenną gminy”.

Inwestor daje i wymaga?

Takie zastrzeżenie sformułowano m.in. wobec władz gminy Przerośl koło Suwałk. NIK stwierdza, że w tej gminie za pieniądze firm budujących elektrownie wiatrowe sporządzano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko i trwało to dość długo, bo od 2006 do 2013 roku. Jako przykłady takich działań podaje się np. porozumienie o współpracy podpisane w maju 2011 roku z hiszpańską firmą Gamesa Energia. Zgodnie z przyjętym nieco później aneksem do tej umowy inwestor zobowiązał się przekazać gminie 340 tys. zł, uzależniając to jednak od uchwalenia przez radnych planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego budowę farmy wiatrowej. NIK w wystąpieniu pokontrolnym stwierdziła, że w latach 2009-2013 gmina pozyskała 691,5 tys. zł od Gamesa Energia. Do zakończenia kontroli NIK Hiszpanie wybudowali w gminie Przerośl 16 turbin wiatrowych.

Poza tym w Przeroślu we wrześniu 2011 roku zawarto też podobną umowę ze spółką Eko Energia. Jest tam mowa o darowiźnie w wysokości 1,7 mln zł głównie „na prace planistyczne związane z rozwojem na terenie gminy energii odnawialnej”. W wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazano, iż do czasu przeprowadzenia kontroli inwestor przekazał gminie 1,2 mln złotych. Przypomnijmy, że ta sama spółka zażądała niedawno zwrotu podobnej darowizny od gminy Krasnopol (powiat sejneński) za to, że ta przyjęła uchwałę odsuwającą wiatraki 2 km od domów.

W gminie Przerośl sprawa nie zakończy się jednak tylko na działaniach NIK. Kontrolę dotyczącą procedur lokalizacji farm wiatrowych przeprowadziło również Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Więcej w:http://www.naszdziennik.pl/wp/75325,wiatrakowy-sponsoring.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *