RODZIC MOŻE! cz.2.

Chrystus Król

                Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i
hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

               Powoli dostrzegamy pewną tradycję naszych spotkań. Dzieci, po parogodzinnych siedzeniach w szkolnych ławkach, zwyczajnie bardzo potrzebują się najpierw wyszaleć. Po modlitwie i błogosławieństwie gramy więc i śpiewamy skoczne piosenki religijne, włączając w nie gesty i tańce.

listopad 011

Czas na uważne czytanie Ewangelii, która nie była dziś łatwa. Czasem robimy to fragmentami wyjaśniając od razu niezrozumiałe słowa, zajmuje to trochę czasu, ale nie więcej, niż dzieci są w stanie skupić uwagę.listopad 013

 

Wyczytaliśmy uważnie i z powaga o tym, jak Pan Jezus umierał na krzyżu i z kim rozmawiał w tych ostatnich chwilach. Czytaliśmy słowa złoczyńców. A potem narysowaliśmy na kartonie człowieka. To był nasz złoczyńca. Ustaliliśmy że jest to człowiek, który kradnie.

listopad 018

Oczy Pana Jezusa patrzą na tego człowieka i dzieci mówiły co według nich czuje Pan Jezus, gdy widzi złe czyny u ludzi. Dzieci szybko wyjaśniły, że Pan Jezus płacze. Narysowaliśmy więc dużo łez.

Potem dzieci zastanowiły się, dlaczego ktoś w ogóle kradnie? Padały różne powody, że ktoś taki chce mieć dużo pieniędzy, że chce łatwo żyć, że chce sobie kupić nowy samochód, a jedno z dzieci powiedziało: a może jego rodzice tez kradli?

Stwierdziliśmy, że czasem zdarza się tak, że ktoś źle postępuje, bo jeszcze nie nauczył się postępować dobrze, bo nie wie, że można żyć inaczej.

Nauczyliśmy się, że my, patrząc na kogoś, kto źle postępuje, nie wiem tak naprawdę dlaczego on tak robi, nie wiemy ile naprawdę w tym postępowaniu jest winy tej osoby, a ile np. winy jego rodziców, że go źle czegoś nauczyli, wszystko całościowo widzi tylko Pan Bóg!

Ale my wiemy jedno na pewno! Bez względu na to jak źle byśmy nie postępowali, gdy spotykamy Pana Jezusa i pokochamy Go, to On nam wybaczy wszystko, bo to dzięki Niemu nauczymy się wszystkiego dobrze! Tak jak jeden ze złoczyńców poznawszy Jezusa, w jednej chwili zrozumiał wszystko o swoim złym postępowaniu i poprosił o wybaczenie, a Pan Jezus obiecał mu raj.

Dla naszego złodzieja tez wymyśliliśmy piękne zakończenie. Otóż, dorysowaliśmy mądrą kobietę, która bardzo kochała Pana Jezusa, a nasz złodziejaszek bardzo się w niej zakochał i właśnie dzięki jej mądrej wierze, poznał Jezusa i nawrócił się. I oczywiście ożenił się z nią i już nigdy więcej nie kradł!

Ta historia wydawała się na początku trudną, ale w rzeczywistości dzieci bardzo łatwo pojmują zawierzenie Jezusowi.

Na koniec ks. Przemysław pokazał dzieciom Brewiarz i opowiadał o tym jak modlą się księża i zakonnicy, ale i niektórzy świeccy. Poznawaliśmy trudne słowa takie jak Jutrznia i Kompleta.

listopad 019

listopad 022

 

Oczywiście mieliśmy szanse zobaczyć również Brewiarz elektroniczny, który przydaje się np. w podróży!listopad 024

Uwieńczeniem spotkania było  narysowanie przez dzieci ich własnego wyobrażenia Chrystusa Króla, bo takie właśnie święto miało mieć miejsce w naszej parafii pod takim właśnie wezwaniem w nadchodzącą niedzielę.

listopad 025

 

###################################################################################################

Mt. 24, 37 – 44

„A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

Koniec świata! Cóż za wspaniały temat na zajęcia!

Spośród chłopców wybraliśmy Noego. Narysowaliśmy kredą na podłodze kształt łodzi, to była nasza Arka.listopad 003

Potem Noe poszedł do swojej całej rodziny i powiedział o potopie, który Bóg ześle na ziemię. Wydał rozporządzenia swoim bliskim, na temat tego co maja zbierać z ziemi do Arki.listopad 005

 

/Dzieciom warto czasem podszeptywać co mówić, na wesoło, chyba że same potrafią od razu wykazywać się kreatywnością w wymyślaniu swoich kwestii./

 

Zaczęła się gonitwa z czasem! Potop się zbliżał, dzieci biegały po Sali, zbierały co się tylko dało do Arki. Oczywiście były to zwierzęta, nasiona, jedzenie… wszystko wymyślone. Dzieci wykrzykiwały na przykład: ‘ja wezmę te dwie żyrafy!’ – my podziwialiśmy ich kreatywność! Jedna dziewczynka ‘niosła’ parę dżdżownic, inna wielki chleb w rękach, ktoś ciągnął worek ze zbożem! Wszystko na niby, ale jednak prawdziwie.

listopad 008

Powoli zbliżał się deszcz, ulewa opanowała świat, ale cała rodzina Noego była bezpieczna w Arce, wokół której płynęły już tylko wody. /z materiału/

listopad 013

Mieliśmy pluszowa papugę, która wylatywała na zewnątrz, ponad ‘wody’, sprawdzać czy ląd się osuszył. Jedna z dziewczynek nie chciała z dziećmi wejść do arki, spontanicznie więc zamieniliśmy jej rolę. Dostała ważną funkcje odrzucania papugi. Dzieci nie widziały co się dzieje za materiałem więc czekały na papugę z entuzjazmem. Każde dziecko przynajmniej raz ją rzuciło, a nasza smutna dziewczynka tak się rozweseliła odrzucaniem pluszaka, że włączyła się szybko w wesołą zabawę. W końcu papuga powróciła z rośliną w pysku /doczepiliśmy jej duży, zielony spinacz/ wody opadły, a dzieci zaczęły zasiewać ziarno na ziemi.

 

Potem przeczytaliśmy dalszy ciąg Ewangelii i zaczęliśmy rozmawiać o końcu świata. Dzieci zaczęły opowiadać swoje wyobrażenia o tym wydarzeniu. Spontanicznie mówiono o trzęsieniu ziemi, o ciemności, o powodziach i o katastrofach. Tego wszystkiego oczywiście wszyscy się boją, ale…

listopad 017

Zapytaliśmy się samych siebie, czy my – uczniowie Pana Jezusa powinniśmy się bać końca świata? Co dla chrześcijanina jest najważniejsze na końcu świata? Dzieci pomyślały i odrzekły, że po prostu przyjdzie Pan Jezus, a na to się ucieszymy!

Odegraliśmy scenkę końca świata. Każde dziecko wymyśliło sobie jakiś zawód, ktoś prowadził tramwaj /ustawił krzesła i kierował/

 

inny chłopiec samochód, jedna z dziewczynek udawała, że sprzedaje w sklepie, jeszcze inna pisała na tablicy kredą więc zgodziła się być panią nauczycielką, ktoś udawał, że naprawia samochód, a jedna dziewczynka miała chwilkę słabości i przytulała się do swojej mamy więc uznaliśmy, że spaceruje ze swoim Aniołem Stróżem. Każdy zatem wykonywał zwykłe zajęcia, aż nadciągnęły wichry w postaci szalejących materiałów.

listopad 036

W międzyczasie opowiedziano dzieciom krótko co to jest modlitwa zwana Aktem Strzelistym. Dzieci praktykowały jak umiały, gdy zbliżały się wichry, kto umiał wołał jak umiał Pana Jezusa /Akt Strzelisty/, od razu zjawiał się dorosły /który grał Pana Jezusa/ i ‘ratował małego chrześcijanina od wichrów.

listopad 029

Tak powstała cała kolejka chrześcijan, którzy razem z Jezusem bawią się po końcu świata! I to bawią się wiatrami przy wesołej muzyce!

listopad 035

#########################################################################################################

cdn.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *