ROLNICTWO

Uwaga!!! Obowiązek wykonania spisów zwierząt do końca roku

Uwaga!!! Obowiązek wykonania spisów zwierząt do końca roku

Poniżej informacja z portalu Lubelskiej Izby Rolniczej: Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi identyfikacji i rejestracji zwierząt, ich posiadacze mają obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie […]

Lubelska Izba Rolnicza przeciwna podpisaniu umowy CETA

Lubelska Izba Rolnicza przeciwna podpisaniu umowy CETA

O zagrożeniach jakie niesie dla polskiego rolnictwa umowa CETA z Kanadą pisaliśmy już kilka dni temu. Teraz w tej sprawie swój głos zabrała Lubelska Izba Rolnicza  w piśmie z dnia 13 października 2016 roku. Zawiera ono zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnego podpisania i ratyfikowania umowy. Wymienia też zagrożenia jakie niesie ze sobą ten dokument. Z jego […]

Od 2017 r. będzie zmiana w dopłatach do produkcji rolnej

Od 2017 r. będzie zmiana w dopłatach do produkcji rolnej

Od 2017 r. nie będzie dopłat do malin, natomiast cała powierzchnia upraw buraków będzie objęta unijnym wsparciem – zakłada projekt noweli ustawy o dopłatach bezpośrednich, którą we wtorek przyjął rząd. Projekt przewiduje także objęcie roślin wysokobiałkowych dwoma rodzajami wsparcia, oraz dopłaty do 20, a nie jak jest teraz, do 30 sztuk krów. Chodzi o projekt […]

LIR – Kolonie nad morzem

LIR – Kolonie nad morzem

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 14 dniowe kolonie dofinansowane  ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia ( najstarsze dzieci urodzone w roku 2000), których przynajmniej jedno z rodziców  jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, […]

Sprzedaż żywności przez rolników

Sprzedaż żywności przez rolników

Podsekretarz stanu Ewa Lech poinformowała o trwających w resorcie pracach nad przygotowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.   – Celem projektowanej ustawy jest zrównanie możliwości sprzedaży żywności przez polskich rolników z warunkami, jakie mają rolnicy w innych krajach unijnych – podkreśliła wiceminister. Główne założenia dotyczą uproszenia […]

Realizacja płatności bezpośrednich

Realizacja płatności bezpośrednich

MRiRW poinformowało, że w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Od 1 grudnia 2015 […]

Złotówka akcyzy wróci do rolnika

Złotówka akcyzy wróci do rolnika

O 5 groszy, do 1 zł od litra zużytego paliwa na cele produkcji rolnej wzrosła stawka zwrotu akcyzy. Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie w tej sprawie – poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. „Rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na […]

Wybrano nowego Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej

Wybrano nowego Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej

W dniu 14 grudnia br. na III Walnym Zgromadzeniu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej odwołany został z funkcji Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Robert Jakubiec i wybrany na Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Burek. Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiej Izby Rolniczej w tajnym głosowaniu delegaci odwołali z funkcji Prezesa Zarządu LIR Pana Roberta Jakubca, […]

Czy za Michowem powstanie ferma na 700 tysięcy kurcząt?

Czy za Michowem powstanie ferma na 700 tysięcy kurcząt?

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Michowie przedstawiciele firmy QFG z Radomia przedstawili pomysł na lokalizację fermy kurcząt na terenach ZGR Michów znajdujących się pomiędzy Michowem a Mejznerzynem. Ferma byłaby zlokalizowana na obszarze 15 – 20 hektarów, na której stanęłoby 10 obiektów do hodowli, o wymiarach 140m x 26m każdy, dodatkowo powstałyby obiekty infrastruktury technicznej […]