Samorządowa Edukacja Obywatelska

Z sesji Rady Powiatu – „Echo Powiatu Lubartowskiego” powraca przed wyborami?

Z sesji Rady Powiatu – „Echo Powiatu Lubartowskiego” powraca przed wyborami?

Zamieszczamy fragment protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 26 marca 2018 r. Wydaje się ,że najbardziej interesujące dla czytelników są interpelacje i zapytania radnych, dlatego zamieszczamy właśnie tę część. Pytania dotyczyły m.in. szpitala powiatowego, oraz wznowienia  wydawania bezpłatnego informatora samorządu powiatowego – „Echo Powiatu Lubartowskiego”. Periodyk wydawany przez Starostwo Powiatowe w […]

18 października 2017 r. – Ciekawe pytania i interpelacje z XXVIII sesji  Rady Powiatu w Lubartowie

18 października 2017 r. – Ciekawe pytania i interpelacje z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lubartowie

Zamieszczamy fragment  protokołu -Interpelacje i zapytania radnych – z październikowej sesji Rady Powiatu w Lubartowie. Materiał jest dość obszerny, ale jest na tyle interesujący, że warto się z nim zapoznać. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Antoni Bielski zwrócił się o odpowiedź na piśmie w następujących sprawach: 1) Dlaczego władze powiatu zaniedbywały bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gmin […]

Co tam radzą w powiecie? – m.in pytanie o kolejki w Wydziale Komunikacji

Co tam radzą w powiecie? – m.in pytanie o kolejki w Wydziale Komunikacji

Przytaczamy fragmenty  protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Lubartowie, w części dotyczącej naszej gminy, czy też dotyczących wszystkich mieszkańców powiatu, jak kolejki w Wydziale Komunikacji.  Cały protokół z sesji jest dość obszerny i w całości (dla zainteresowanych) jest na stronach informacyjnych powiatu lubartowskiego. Interpelacje i zapytania radnych. ….Radna Teresa Zielińska pytała, kiedy będą wykonywane […]

Sesja Rady Powiatu – Gorąca dyskusja o budżecie

Sesja Rady Powiatu – Gorąca dyskusja o budżecie

Jednym z punktów na XXV Sesji Rady Powiatu w Lubartowie było „Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie”. Zanim podjęto stosowne uchwały, w tym w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubartowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, […]

19.05 XXIX Sesja Rady Gminy – Radni będą głosować absolutorium.

19.05 XXIX Sesja Rady Gminy – Radni będą głosować absolutorium.

W piątek 19 maja jedna kolejna sesja Rady Gminy i jedno z najważniejszych głosowań w ciągu roku – głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2016 r. Przypomnijmy czym jest udzielenie absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć do końca czerwca, po […]

Księgowi na start!!! – nowa oferta pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Księgowi na start!!! – nowa oferta pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Stanowisko ds. księgowych, to nowa oferta pracy zgłoszona przez Urząd Gminy w Abramowie, a dokładnie przez jednostkę wchodzącą w strukturę urzędu o nazwie – Centrum Usług Wspólnych. Dokumenty można składać osobiście do dnia 27 stycznia do godz. 15:30  w pokoju nr 19 (uwaga! – dokumenty w zamkniętej kopercie) lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych ul. […]

Co tam w powiecie? – Z sesji Rady Powiatu w Lubartowie

Co tam w powiecie? – Z sesji Rady Powiatu w Lubartowie

W dniu 9 listopada 2016 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Poniżej przedstawiamy fragment protokołu z tej sesji, m.in  informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie o stanie dróg powiatowych. Informację o stanie dróg powiatowych i realizacji inwestycji drogowych w 2016 r. przedstawił Grzegorz Jaworski […]

Michów – Policja zatrzymuje przechodniów – Radny Roman Adamczyk interweniuje

Michów – Policja zatrzymuje przechodniów – Radny Roman Adamczyk interweniuje

Około południa w dniu 28 listopada  w Michowie na przeciwko Urzędu Gminy, na wysokości sklepu „Zieleniak” radny Roman Adamczyk był świadkiem zatrzymywania przez Policję przechodzących przez jezdnię „na skróty”.  Przejście przez jezdnię w miejscu nie oznaczonym jest wykroczeniem drogowym i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast, na co uwagę zwrócił Roman Adamczyk  zastrzeżenia budzi sam […]

14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy  w Abramowie

14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy w Abramowie

Ze względów technicznych z małym opóźnieniem podajemy informację o kolejnej sesji Rady Gminy w Abramowie. Na stronach BIP UG Abramów można odszukać sobie wcześniejsze uchwały oraz załączniki do uchwał związane m.in. ze zmianami w budżecie (jeden z punktów programu sesji) Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy […]