Samorządowa Edukacja Obywatelska

19.05 XXIX Sesja Rady Gminy – Radni będą głosować absolutorium.

19.05 XXIX Sesja Rady Gminy – Radni będą głosować absolutorium.

W piątek 19 maja jedna kolejna sesja Rady Gminy i jedno z najważniejszych głosowań w ciągu roku – głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2016 r. Przypomnijmy czym jest udzielenie absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć do końca czerwca, po […]

Księgowi na start!!! – nowa oferta pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Księgowi na start!!! – nowa oferta pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Stanowisko ds. księgowych, to nowa oferta pracy zgłoszona przez Urząd Gminy w Abramowie, a dokładnie przez jednostkę wchodzącą w strukturę urzędu o nazwie – Centrum Usług Wspólnych. Dokumenty można składać osobiście do dnia 27 stycznia do godz. 15:30  w pokoju nr 19 (uwaga! – dokumenty w zamkniętej kopercie) lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych ul. […]

Co tam w powiecie? – Z sesji Rady Powiatu w Lubartowie

Co tam w powiecie? – Z sesji Rady Powiatu w Lubartowie

W dniu 9 listopada 2016 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Poniżej przedstawiamy fragment protokołu z tej sesji, m.in  informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie o stanie dróg powiatowych. Informację o stanie dróg powiatowych i realizacji inwestycji drogowych w 2016 r. przedstawił Grzegorz Jaworski […]

Michów – Policja zatrzymuje przechodniów – Radny Roman Adamczyk interweniuje

Michów – Policja zatrzymuje przechodniów – Radny Roman Adamczyk interweniuje

Około południa w dniu 28 listopada  w Michowie na przeciwko Urzędu Gminy, na wysokości sklepu „Zieleniak” radny Roman Adamczyk był świadkiem zatrzymywania przez Policję przechodzących przez jezdnię „na skróty”.  Przejście przez jezdnię w miejscu nie oznaczonym jest wykroczeniem drogowym i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast, na co uwagę zwrócił Roman Adamczyk  zastrzeżenia budzi sam […]

14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy  w Abramowie

14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy w Abramowie

Ze względów technicznych z małym opóźnieniem podajemy informację o kolejnej sesji Rady Gminy w Abramowie. Na stronach BIP UG Abramów można odszukać sobie wcześniejsze uchwały oraz załączniki do uchwał związane m.in. ze zmianami w budżecie (jeden z punktów programu sesji) Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy […]

Samorządy mają rok na usunięcie złogów komunistycznych

Samorządy mają rok na usunięcie złogów komunistycznych

Drugiego września w życie weszła ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy ulic, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Samorządowcy mają rok na zmiany nazw ulic i wyrzucenie z miasta komunistycznych pomników. Niektóre z nich już zabrały się do pracy. W minionym tygodniu decyzje o usunięciu pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z […]

Gmina Abramów – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – objaśnienia

Gmina Abramów – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – objaśnienia

Na sesji Rady Gminy w Abramowie w dniu 30 czerwca wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2019 – Uchwała Nr XIX/89//2016 Rady Gminy Abramów z dnia 30 czerwca 2016 . Poniżej zamieszczamy objaśnienia zawarte w załączniku do wymienionej wyżej uchwały.   Źródło; https://ugabramow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Objasnienia-Nr_XIX-89-2016.pdf

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

Za tydzień 10 czerwca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, w planie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla wójta, dlatego do końca czerwca będzie musiała się odbyć jeszcze jedna sesja. Na sesji będzie podjęta m.in. uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Czym jest opłata adiacencka?. Poniżej definicja ze strony – adiacencka.pl/: […]