Samorządowa Edukacja Obywatelska

Samorządy mają rok na usunięcie złogów komunistycznych

Samorządy mają rok na usunięcie złogów komunistycznych

Drugiego września w życie weszła ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy ulic, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Samorządowcy mają rok na zmiany nazw ulic i wyrzucenie z miasta komunistycznych pomników. Niektóre z nich już zabrały się do pracy. W minionym tygodniu decyzje o usunięciu pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z […]

Gmina Abramów – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – objaśnienia

Gmina Abramów – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – objaśnienia

Na sesji Rady Gminy w Abramowie w dniu 30 czerwca wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2019 – Uchwała Nr XIX/89//2016 Rady Gminy Abramów z dnia 30 czerwca 2016 . Poniżej zamieszczamy objaśnienia zawarte w załączniku do wymienionej wyżej uchwały.   Źródło; https://ugabramow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Objasnienia-Nr_XIX-89-2016.pdf

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

Za tydzień 10 czerwca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, w planie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla wójta, dlatego do końca czerwca będzie musiała się odbyć jeszcze jedna sesja. Na sesji będzie podjęta m.in. uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Czym jest opłata adiacencka?. Poniżej definicja ze strony – adiacencka.pl/: […]

W Sejmie o ustawie wiatrakowej.  Ostre spory o odległość od domostw.

W Sejmie o ustawie wiatrakowej. Ostre spory o odległość od domostw.

Wczoraj, w dniu 18 maja 2016 r., odbyła się w Sejmie debata nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki nr 315 i 365). Była to bardzo potrzebna debata, gdyż pokazała, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zamierzają wywiązać się z obietnic wyborczych i uchwalić tak oczekiwaną przez […]

Budżet Gminy Abramów 2015 – kilka informacji

Budżet Gminy Abramów 2015 – kilka informacji

Na stronach BIP Urzędu Gminy Abramów zostały opublikowane objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.  Krótko mówiąc, jest to szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków dokonanych w roku 2015 w podziale na działy. Opis pokazuje wykonanie budżetu w stosunku do zakładanego planu w sumach oraz procentowo.Zestawienie jest obszerne, ale dla zainteresowanych budżetem […]

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.  Poniżej najważniejsze informacje związane z programem 500+ 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. 2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. 3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. 4. Na pierwsze lub […]

Sejm – Jest projekt ustawy o lokalizacji elektrowni wiatrowych, duzi lobbyści wiatrakowi już płaczą?; a mali obserwują?

Sejm – Jest projekt ustawy o lokalizacji elektrowni wiatrowych, duzi lobbyści wiatrakowi już płaczą?; a mali obserwują?

Do Sejmu trafił projekt o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która reguluje kwestie lokalizacji farm wiatrowych, m.in. minimalną odległość farm wiatrowych od zabudowań. Ale to nie wszystko, projekt ustawy wprowadza definicję elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy […]

Farma wiatrowa – kiedy analiza porealizacyjna?

Farma wiatrowa – kiedy analiza porealizacyjna?

Od dobrych kilku tygodni możemy „podziwiać” wzrokowo i słuchowo pracującą elektrownie wiatrową. Na razie nie znana jest nam interesująca wielu informacja czy elektrownia jest już sprzedana IKEI, jak było to zapowiadane na początku ubiegłego roku, ale na dziś ciekawi nas inny temat. W podpisanym w 2012 roku przez Wójta  Gminy Michów dokumencie – „Decyzja o […]