Samorządowa Edukacja Obywatelska

14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy  w Abramowie

14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy w Abramowie

Ze względów technicznych z małym opóźnieniem podajemy informację o kolejnej sesji Rady Gminy w Abramowie. Na stronach BIP UG Abramów można odszukać sobie wcześniejsze uchwały oraz załączniki do uchwał związane m.in. ze zmianami w budżecie (jeden z punktów programu sesji) Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy […]

Samorządy mają rok na usunięcie złogów komunistycznych

Samorządy mają rok na usunięcie złogów komunistycznych

Drugiego września w życie weszła ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy ulic, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Samorządowcy mają rok na zmiany nazw ulic i wyrzucenie z miasta komunistycznych pomników. Niektóre z nich już zabrały się do pracy. W minionym tygodniu decyzje o usunięciu pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z […]

Gmina Abramów – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – objaśnienia

Gmina Abramów – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – objaśnienia

Na sesji Rady Gminy w Abramowie w dniu 30 czerwca wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2019 – Uchwała Nr XIX/89//2016 Rady Gminy Abramów z dnia 30 czerwca 2016 . Poniżej zamieszczamy objaśnienia zawarte w załączniku do wymienionej wyżej uchwały.   Źródło; https://ugabramow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Objasnienia-Nr_XIX-89-2016.pdf

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

Za tydzień 10 czerwca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, w planie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla wójta, dlatego do końca czerwca będzie musiała się odbyć jeszcze jedna sesja. Na sesji będzie podjęta m.in. uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Czym jest opłata adiacencka?. Poniżej definicja ze strony – adiacencka.pl/: […]

W Sejmie o ustawie wiatrakowej.  Ostre spory o odległość od domostw.

W Sejmie o ustawie wiatrakowej. Ostre spory o odległość od domostw.

Wczoraj, w dniu 18 maja 2016 r., odbyła się w Sejmie debata nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki nr 315 i 365). Była to bardzo potrzebna debata, gdyż pokazała, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zamierzają wywiązać się z obietnic wyborczych i uchwalić tak oczekiwaną przez […]

Budżet Gminy Abramów 2015 – kilka informacji

Budżet Gminy Abramów 2015 – kilka informacji

Na stronach BIP Urzędu Gminy Abramów zostały opublikowane objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.  Krótko mówiąc, jest to szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków dokonanych w roku 2015 w podziale na działy. Opis pokazuje wykonanie budżetu w stosunku do zakładanego planu w sumach oraz procentowo.Zestawienie jest obszerne, ale dla zainteresowanych budżetem […]

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.  Poniżej najważniejsze informacje związane z programem 500+ 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. 2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. 3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. 4. Na pierwsze lub […]

Sejm – Jest projekt ustawy o lokalizacji elektrowni wiatrowych, duzi lobbyści wiatrakowi już płaczą?; a mali obserwują?

Sejm – Jest projekt ustawy o lokalizacji elektrowni wiatrowych, duzi lobbyści wiatrakowi już płaczą?; a mali obserwują?

Do Sejmu trafił projekt o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która reguluje kwestie lokalizacji farm wiatrowych, m.in. minimalną odległość farm wiatrowych od zabudowań. Ale to nie wszystko, projekt ustawy wprowadza definicję elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy […]