Sesja Rady Powiatu w Lubartowie – Co dalej z drogami w naszej gminie?

starostwo

Zamieszczamy fragment protokołu z posiedzenia Rady Powiatu w Lubartowie z punktu 5 – Interpelacje i zapytania radnych,w ramach którego padło pytanie radnej Teresy Zielińskiej związane z drogami w naszej gminie.

Interpelacje i zapytania radnych.

 …..

Radna Teresa Zielińska nawiązała do otrzymanej odpowiedzi na swoje zapytanie dotyczące nadzoru i monitorowania remontów dróg zniszczonych przy budowie farmy wiatrowej na terenie gmin Michów i Abramów. Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że prace będą obejmowały frezowanie, oczyszczanie i skropienie nawierzchni drogowych oraz warstwę ścieralną
z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm na drogach powiatowych. W zapytaniu radna miała na myśli nadzorowanie pracy wykonywanej przez firmę, gdyż wykonywane są tylko kawałki. Zarówno radna jak i mieszkańcy są niezadowoleni z tego, że remont robiony jest tylko kawałkami – dotyczy to drogi Michów-Kurów. Nie  wiadomo, co będzie z drogą
w Sosnówce – na tej drodze robione były wykopy pod przewody, a wykonany jest tylko kawałeczek. W związku z tym radna pytała, co będzie dalej? Czy, w związku z upływającym terminem, prace są już zakończone? Czy Dyrektor ZDP będzie jeszcze interweniował odnośnie tych dróg?

Nawiązując z kolei do wprowadzenia do budżetu drogi „drogi prowadzącej do lasu”, radna Zielińska zwróciła się do Dyrektora ZDP z zapytaniem, czy nie ma w powiecie już gorszych dróg? – np. droga w Wolicy i w Sosnówce, których nawierzchnia jest tragiczna. Radna zwróciła się o informację, co do motywacji Wójta odnośnie podjęcia decyzji o wykonaniu drogi, która została wprowadzona do budżetu.

Starosta Fryderyk Puła w tym miejscu zauważył, że Zarząd nie posiada informacji co do motywacji Wójta odnośnie decyzji o przebudowie drogi w Glinniku. Jest to pytanie do Wójta Gminy Abramów. Natomiast radnej może zostać udostępniona korespondencja z Wójtem
w sprawie przedmiotowej drogi.

Źródło: PROTOKÓŁ NR XVI/16 z XVI sesji V kadencji z 30 maja 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *