Społeczne media lokalne – Fajsławice24. Mieszkańcy bliżej siebie.

Fajsławice 24

Pod koniec stycznia ruszył społeczny portal lokalny – Fajsławice24 (powiat krasnostawski), to cieszy, ponieważ na Lubelszczyźnie jest to kolejny serwis informacyjny, który zajmuje się sprawami głównie lokalnymi, ale nie tylko. Relacje bieżących wydarzeń, publikowanie nagrań z sesji Rady Gminy, wpisy i komentarze na aktualne tematy są główną treścią serwisu. Ciekawy jest też dział „Dziedzictwo historyczne”.

Z jeszcze jednego względu ten serwis może być interesujący dla naszych mieszkańców: między Fajsławicami a Abramowem zachodzi dużo podobieństw. Gmina Fajsławice jest gminą też typowo rolniczą, gdzie podobnie jak u nas dużą powierzchnię gruntów przeznacza się pod uprawy ziół (550 – 800 ha – dużo lepszych jak w naszej gminie gleb ). Uprawia się jednak szerszą niż w gminie Abramów gamę ziół, a najwięcej tymianku. Na tym podobieństwa się nie kończą, podobna jest liczba mieszkańców (4800), miejscowości (12), czy podmiotów gospodarczych. Co więcej w kilku miejscowościach projektowana jest elektrownia wiatrowa,na którą zdecydowana większość mieszkańców się nie zgadza. Jak z tego widać, problemy podobne, dlatego też zapraszamy naszych czytelników do zaglądania na stronę Fajsławice24, a ich twórcom życzymy powodzenia!

Na koniec kilka ogólnych uwag, media lokalne mogą sprawić,  że mieszkańcy dość odległych od siebie gmin mogą być bliżej siebie, może nie w sensie geograficznym, a takim zwyczajnym ludzkim. Bo nie da się ukryć, że problemy w gminach wiejskich i o podobnej strukturze społecznej i gospodarczej są do siebie podobne.Takiemu zbliżeniu służyć  mogą lokalne media społeczne,  tworzone przez ludzi, dla których hasło „nie jest nam wszystko jedno” – nie jest pustym sloganem. Co ważniejsze media te powstają z potrzeby mieszkańców dla przełamania społecznego marazmu i niemożności. Zaletą jest to, że nie są tworzone odgórnie jako pas transmisyjny władzy lokalnej, często zasiedziałej od lat i obrosłej skostniałą strukturą, ale przez ludzi dla których ich rodzinne miejsce stanowi wartość samą w sobie. Tworzenie mediów społecznych napotyka wiele trudności i ograniczeń, jak brak zaplecza organizacyjnego i finansowego, dlatego ważne jest aby zaangażowało się jak najwięcej twórczych i aktywnych jednostek. Włączenie się szerszego grona mieszkańców  w tego rodzaju aktywność może sprawić, że media lokalne staną się ważnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa aktywnego i zdolnego do samoorganizacji.

Witold Komsta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *