Uwaga !!! Praca – konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej

szkoła WP

Wójt Gminy Garbów w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie BIP Gminy Garbów

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydatów:

1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U z 2009 r. nr 184, poz.1436 oraz z 2011 r.Nr 254, poz.1526) tj.:

2. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

3. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Termin składania dokumentów: 5 lipca 2016

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie

BIP Gminy Garbów

Źródło: http://naszgarbow.pl/uwaga-konkurs-na-dyrektora-szkoly-w-woli-przybyslawskiej/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *