Ważna informacja w sprawie studium – przypominamy

DSCN3598

Przypominamy o ważnej informacji zawartej w obwieszczeniu Wójta Gminy, że w dniu 4 listopada w siedzibie Urzędu Gminy odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 26 listopada będzie można składać uwagi do  projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwaga może być wniesiona w imieniu własnym lub interesie ogólnym, może być przychylna jak i przeciwna wobec zawartych propozycji zmian. Późniejszy Plan Miejscowego Zagospodarowania musi być zgodny ze studium, inaczej mówiąc w Miejscowym Planie nie może być czegoś, co nie było zawarte w studium.

Każdy z mieszkańców w mniejszym lub większym stopniu będzie odczuwał skutki realizacji miejscowego planu. Jeżeli taki plan dostosowany jest tylko do potrzeb inwestorów lub lokanych elit   (narzucających swoją wolę często mało zorientowanym w  temacie mieszkańcom), to mogą pojawić się inwestycje uciążliwe dla ludzi.

Trzeba tu jeszcze dodać, że warunki określone w Miejscowym Planie mogą spowodować ograniczenia swobody decydowania terenem, którego jest się właścicielem.

Dlatego też w myśl zasady „nic o nas bez nas”, uwagi te będą miały istotny wpływ na rozwiązania, nad jakimi będą głosować nasi przedstawiciele w Radzie Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *