Z życia gminy – 24.03 XXVII Sesja m.in o funduszu sołeckim, Na BIP obwieszczenie w sprawie planu miejscowego.

Przechwytywanie

Na najbliższej sesji będzie m.in głosowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwała o dostosowaniu szkół do nowego ustroju szkolnego. Ponadto coroczna informacja Policji dotycząca terenu Gminy Abramów. Poniżej pełny program porządku obrad ze strony abramów.pl

 

sesja 03

 

Kilka zdań o funduszu sołeckim, (ustawa go dotycząca została znowelizowana w 2014 roku i w opinii zainteresowanych środowisk jest obecnie korzystniejsza). Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy i zagwarantowane dla sołectwa. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa np. plac zabaw dla dzieci, wiata przystankowa itp. Fundusz sołecki który funkcjonuje w wielu gminach od kilku lat sprzyja aktywizacji mieszkańców, tym bardziej, że w nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
– realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa, wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

Na stronie BIP UG Abramów ostatnio zostały zamieszczone informacje: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jej organizacji i trybu działania oraz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.

Komentarze do: “Z życia gminy – 24.03 XXVII Sesja m.in o funduszu sołeckim, Na BIP obwieszczenie w sprawie planu miejscowego.

  1. Baniak

    Niezła kasa za doradztwo wójtowi: 400 dla przewodniczącego i 350 dla członków za posiedzenie. A obsługę administracyjno- finansową zapewnia wójt gminy…

    Reply
  2. Baniak

    a obwieszczenie w BIP o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania gminy ma tylko tytuł, a plik źródłowy jest pusty. Nie wiadomo kiedy i gdzie można się z nim zapoznać.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *