Z ŻYCIA GMINY

Abramów – Poczta Polska w nowym miejscu

Abramów – Poczta Polska w nowym miejscu

Od kilku dni Urząd Pocztowy w Abramowie, po ponad 20 latach zmienił siedzibę. Mieści się nadal w budynku Urzędu Gminy, ale w innym miejscu, wchodzi się centralnie i na parterze w prawo, tuż obok apteki. Najpierw, wczesną wiosną było ogłoszenie o sprzedaży lokalu poczty.. …później potoczyło się w miarę szybko i poniższe zdjęcia są już […]

Kiedy w gminie Abramów będą wykonywane remonty dróg powiatowych?

Kiedy w gminie Abramów będą wykonywane remonty dróg powiatowych?

Jaki jest stan dróg w naszej gminie, szczególnie w miejscowościach, gdzie budowana była farma wiatrowa, wiedzą nie tylko mieszkańcy, ale też przejezdni. Dotyczy to głównie Sosnówki i Ciotczy, gdzie i przed budową farmy stan dróg był kiepski, a tysiące kilkudziesięciotonowych ciężarówek jeszcze ten stan „poprawiły„. A miało być tak pięknie…, nowe nawierzchnie, chodniki….itd. Ale wróćmy […]

Urząd Gminy w Abramowie wzmacnia kadry

Urząd Gminy w Abramowie wzmacnia kadry

Na początku kwietnia pojawiła się nowa oferta pracy ogłoszona przez Urząd Gminy w Abramowie – stanowisko ds. księgowości finansowo-budżetowej. Wczoraj t.j. 26 kwietnia wybór został dokonany, z pięciu osób które przeszły do następnego etapu rekrutacji została wybrana Justyna Skorupska z Glinnika. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, wstępnego wyniku naboru, czy ostatecznego werdyktu można przeczytać na stronie […]

Konkurs na projekt herbu rozstrzygnięty!!! Czy tak będzie wyglądał herb Gminy Abramów?

Konkurs na projekt herbu rozstrzygnięty!!! Czy tak będzie wyglądał herb Gminy Abramów?

Po ponad rocznym oczekiwaniu od chwili ogłoszenia (luty 2016) konkurs na projekt herbu Gminy Abramów został rozstrzygnięty. Projekt przed zatwierdzeniem (w formie uchwały) przez Radę Gminy musi jeszcze zaopiniować Komisja Heraldyczna − organ opiniodawczo-doradczy  przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwycięski projekt jest autorstwa Krzysztofa Karczmarza i, jak możemy przeczytać na portalu urzędu gminy, został wybrany […]

Z życia gminy – 24.03 XXVII Sesja m.in o funduszu sołeckim, Na BIP obwieszczenie w sprawie planu miejscowego.

Z życia gminy – 24.03 XXVII Sesja m.in o funduszu sołeckim, Na BIP obwieszczenie w sprawie planu miejscowego.

Na najbliższej sesji będzie m.in głosowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwała o dostosowaniu szkół do nowego ustroju szkolnego. Ponadto coroczna informacja Policji dotycząca terenu Gminy Abramów. Poniżej pełny program porządku obrad ze strony abramów.pl     Kilka zdań o funduszu sołeckim, (ustawa go dotycząca […]

Kuratorium przeciwko likwidacji szkoły w Wielkiem

Kuratorium przeciwko likwidacji szkoły w Wielkiem

Na XXV sesji Rady Gminy w Abramowie w dniu 13 stycznia 2017 roku podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem. Likwidacja polegałaby na pozostawieniu najmłodszych klas i przekształcenie szkoły w Wielkiem w filię Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie. Poniżej stosowna uchwała:   Jednym z punktów stosownej uchwały było […]

Z gminy i powiatu – chodnika w Michałówce na razie nie będzie

Z gminy i powiatu – chodnika w Michałówce na razie nie będzie

Zamieszczamy kilka informacji z powiatu, które dotyczą naszej gminy i najbliższej nam okolicy. Na sesji Rady Powiatu było zapytanie dotyczące budowy chodnika w Michałówce, na które jest odpowiedź Zarządu Powiatu. Poniżej fragment protokołu z sesji z dn. 9 listopada 2016 r., dalej jest odpowiedź zarządu.       Tu jest fragment z posiedzenia  Zarządu Powiatu, […]

Praca w CUW Abramów – wybór dokonany

Praca w CUW Abramów – wybór dokonany

Dużym powodzeniem cieszyło się ogłoszenie z 17 stycznia 2017 r.o naborze na stanowisko ds księgowych w Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Abramowie. I to nie tylko powodzeniem wśród kandydatów na to stanowisko, ale również wśród czytelników „Naszego Abramowa” temat ten cieszył się największym zainteresowaniem ( na chwilę obecną 813 odsłon). Ale wracając do […]