Z ŻYCIA GMINY

Skorzystaj z porady lekarzy-specjalistów. 28.04.2019 – Biała Niedziela w Abramowie.

Skorzystaj z porady lekarzy-specjalistów. 28.04.2019 – Biała Niedziela w Abramowie.

W najbliższą niedzielę t.j. 28 kwietnia  od godz. 9;00 do 14;00 w budynku szkoły podstawowej w Abramowie będzie można skorzystać  z porady lekarzy  kilku specjalizacji. Porady, co warte podkreślenia są bezpłatne. Można się wcześniej zapisać w Urzędzie Gminy w Abramowie, tel; 81 85 25 016. Będzie też można oddać krew, skorzystać z pomiaru ciśnienia i […]

Ewidencja gruntów i budynków w gminie Abramów – prace trwają.

Ewidencja gruntów i budynków w gminie Abramów – prace trwają.

W remizie OSP w Abramowie od kilku tygodni trwają czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Abramów. Jest to w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego, w którym powiat lubartowski dysponuję sumą ok. 12 mln zł., w tym 700 tys. na opracowanie w gminie Abramów.  Informacja […]

Z życia gminy – Obwieszczenie w sprawie II wieży i V sesja Rady Gminy w Abramowie

Z życia gminy – Obwieszczenie w sprawie II wieży i V sesja Rady Gminy w Abramowie

Na stronie BIP-u UG w Abramowie ukazało się obwieszczenie dotyczące stacji bazowej telefonii komórkowej. Jak pisaliśmy wcześniej zostały złożone 2 wnioski przez dwie różne firmy. O decyzji wójta w sprawie jednej z nich zamieściliśmy informację przed ponad tygodniem, natomiast to poniższe obwieszczenie dotyczy drugiej z planowanych wież.     1 lutego odbyła się V sesja […]

Otrzymaliśmy:  Decyzja Wójta w sprawie wieży telekomunikacyjnej.

Otrzymaliśmy: Decyzja Wójta w sprawie wieży telekomunikacyjnej.

Kilka tygodni temu pisaliśmy o projektowanych inwestycjach budowy wież telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą na działkach położonych w Abramowie. Były dwa wnioski od dwóch różnych firm (jedna z września – na działki 271 i 272, druga z grudnia 2018 roku, na działki 314 i 315 ). Poniżej jest decyzja wobec wniosku z grudnia, natomiast nie wiemy […]

Gmina Abramów –  wybory sołtysów: harmonogram zebrań wiejskich

Gmina Abramów – wybory sołtysów: harmonogram zebrań wiejskich

Jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym sołtys i rada sołecka są jednostkami pomocniczymi gminy i tradycyjnie po wyborach samorządowych odbywają się ich wybory. Wybór  sołtysa i członków rad sołeckich reguluje art. 36 ust. 2 ust. ww. ustawy, zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rad sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby […]

Noworoczne życzenia dla Czytelników Naszego Abramowa

Noworoczne życzenia dla Czytelników Naszego Abramowa

W nadchodzącym roku 2019 życzymy naszym Czytelnikom samych pomyślnych wiadomości i wielu pozytywnych zdarzeń. To już szósty  rok funkcjonowania naszej strony… pomimo wielu trudności i przeciwności, które towarzyszyły nam przez te minione lata działalności, przetrwaliśmy, dlatego też –  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „Naszego Abramowa”: autorom tekstów, zdjęć, wierszy, utworów muzycznych, obrazów… Dziękujemy […]

IV sesja Rady Gminy Abramów – 28.12.2018

IV sesja Rady Gminy Abramów – 28.12.2018

Zapowiada się dłuższa sesja, ponad 20 punktów w porządku obrad. Jak wiadomo od początku tej kadencji sesje są transmitowane, jakość szczególnie fonii jest na razie kiepska, trzeba mieć nadzieję, że to chwilowe trudności. Wydaje się, że do 28 grudnia jest sporo czasu, aby dobrze przygotować nagłośnienie, tak aby oglądając transmisję mieszkańcy nie tylko widzieli swoich […]

Czy powstanie nowa wieża (wieże?) telekomunikacyjna w Abramowie?

Czy powstanie nowa wieża (wieże?) telekomunikacyjna w Abramowie?

Ten wpis jest reakcją na komentarz jednego z czytelników, który zasygnalizował sprawę projektowanej (projektowanych) na terenie Abramowa inwestycji dotyczącej, najkrócej mówiąc wieży telekomunikacyjnej wraz z potrzebną infrastrukturą. Nie będę w tym miejscu oceniał poziomu samego komentarza, każdy może przeczytać i ocenić sam (autor komentarza podpisany  „Niemile nierozczarowany”), ale sam fakt zainteresowania (i podzielenia się informacją) […]

Oficjalnie o wynagrodzeniu wójta i dietach radnych (Uchwały Rady Gminy w Abramowie)

Oficjalnie o wynagrodzeniu wójta i dietach radnych (Uchwały Rady Gminy w Abramowie)

Na BIP-ie Urzędu Gminy w Abramowie zostały opublikowane uchwały z ostatniej sesji, mln. o wynagrodzeniu wójta, o dietach radnych, o składach komisji. Poniżej publikujemy dwie z tych uchwał dotyczące wynagrodzenia i diet, ponieważ jest duże zainteresowanie tym tematem. Do innych uchwał odsyłamy na stronę Urzędu Gminy Abramów: https://ugabramow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6         Źródło: https://ugabramow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6