Zarobki wójta na piśmie [edukacja samorządowa]

To, że gmina nie prowadzi dokumentacji w postaci kart wynagrodzeń nie może stać na przeszkodzie wydrukowania dokumentu przedstawiającego szczegóły wynagrodzenia poszczególnych osób – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Petent zwrócił się o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, kart wynagrodzeń wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Kierownik jednostki odmówił udostępnienia informacji publicznej, argumentując, że gmina nie prowadzi dokumentacji w postaci kart wynagrodzeń.

Wtedy skarżący zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję wójta, a sprawa ponownie trafiła do gminy.

Wójt wznowił postępowanie administracyjne, po czym poinformował wnioskodawcę, że informacja publiczna nie może być udostępniona w formie określonej we wniosku (kart wynagrodzeń). Dodał, że można jej udzielić w formie ustnej za pośrednictwem osób, których dotyczy wniosek.

Petent wniósł skargę na bezczynność wójta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uwzględnił zażalenie.

Źródło: Nasz Garbów

Więcej…

Komentarze do: “Zarobki wójta na piśmie [edukacja samorządowa]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *