Historia parafii w Abramowie

Przez wieki mieszkańcy Abramowa i okolic należeli do różnych parafii: Rudna, Kurowa i Michowa. Ich własna została erygowana 3 sierpnia 1925 na mocy dekretu biskupa Mariana Fulmana. Wysiłkiem mieszkańców został zbudowany drewniany kościół, który został konsekrowany 19 listopada przez ks. Franciszka Bramskiego, dziekana lubartowskiego. Pierwszym proboszczem został ksiądz Piotr Stokrocki, jego staraniem w parafii zaczęły działać kółka różańcowe i III zakon św. Franciszka. W 1926 wzniesiono drewnianą dzwonnicę oraz zamówiono 3 dzwony. W roku 1931 zbudowano drewnianą plebanię.

Decyzję o budowie kościoła murowanego podjął ksiądz Andrzej Gromada, a następnie dzieło budowy kościoła pojął ksiądz Czesław Puliński (proboszcz w latach 1991-2007), któremu udało się zachęcić wszystkich mieszkańców parafii do tego zadania. Autorem projektu nowego kościoła był inżynier Teodor Świderski. Kamień węgielny wmurowano 13 września 1992, a konsekracja kościoła odbyła się 16 lipca 1994 roku.

DSCN3366

Proboszczowie

ks. Piotr Stokrocki  (1925-1935)

ks. Piotr Stokrocki

ks. Stanisław Wolski (1935-1946)

ks. Adam Fabisiak (1946-1963)

ks. Hieronim Świć (1963-1979)

ks. Henryk Burzyński (1979-1985)ks. Henryk Burzyński

ks. Andrzej Gromada (1985-1991)ks. Andrzej Gromada

ks. Czesław Puliński (1991-2007)

ks. Zbigniew Sykut (2007-2012)

ks. Wojciech Szlachetka (2012-

Kalendarium

03.08.1925 dekret ordynariusza lubelskiego księdza biskupa Mariana Leona Fulmana o powierzeniu księdzu Piotrowi  Stokrockiemu zorganizowanie parafii Abramów obejmującej następujące miejscowości:

z parafii Rudno: Michałówka, Stanisławów Mały, Abramów, Sosnówka, Marcinów, Wielkie, Wielkolas;

z parafii Kurów: Glinnik, Wolica;

z parafii Michów: Izabelmont, kolonia Wielkolas.

14.08.1925  ksiądz Piotr Stokrocki przybywa do Abramowa,  zamieszkuje w domu Józefa Rodaka i przystępuje do budowy kościoła.

19.11.1925  poświęcenie kościoła p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Abramowie, dekanat lubartowski, diecezja lubelska. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz prałat Franciszek Bramski, dziekan lubartowski w obecności kapłanów z sąsiednich parafii, wiernych nie tylko z całej parafii, ale i okolicy.

stary kościół

16.07.1994  uroczysta konsekracja nowego, murowanego kościoła, której dokonał ksiądz biskup Ryszard Karpiński.