Rada Gminy

Abramów, sesja odwołana, przyczyna – koronawirus . Ograniczenie wizyt w urzędzie.

Abramów, sesja odwołana, przyczyna – koronawirus . Ograniczenie wizyt w urzędzie.

Sesja Rady Gminy w Abramowie zaplanowana na 20 lipca 2020 nie odbędzie się ze względu na potwierdzony przypadek wystąpienia na terenie gminy osoby zarażonej Sars CoV-2. Jak wynika z programu, ta lipcowa sesja, to jedna z ważniejszych sesji w roku, bo związana nie tylko z oceną pracy wójta ale i udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu […]

12 sierpnia 2016 r. (piątek) – XX Sesja Rady Gminy

12 sierpnia 2016 r. (piątek) – XX Sesja Rady Gminy

A na sesji m.in.:  zmiany w budżecie gminy na 2016 r., podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, czy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów służebnością przesyłu. Cały program posiedzenia poniżej: Źródło: http://www.abramow.pl/aktualnosci/sesje-rady-gminy/n,8540,zawiadomienie-o-xx-sesji-rady-gminy.html

30.06. – Sesja – m.in. głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.

30.06. – Sesja – m.in. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć do końca czerwca, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RIO, Komisję Rewizyjną i pozostałe komisje wchodzące w skład Rady Gminy. Ewentualne nieudzielenie absolutorium (jeśli nie jest to rok wyborczy i okres sprawowania władzy przez wójta jest krótszy niż 9 miesięcy) oznacza podjęcie inicjatywy […]

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

Za tydzień 10 czerwca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, w planie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla wójta, dlatego do końca czerwca będzie musiała się odbyć jeszcze jedna sesja. Na sesji będzie podjęta m.in. uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Czym jest opłata adiacencka?. Poniżej definicja ze strony – adiacencka.pl/: […]

Będą radzić! – 05.02.2016 –  XIII Sesja Rady Gminy

Będą radzić! – 05.02.2016 – XIII Sesja Rady Gminy

Przed sesją najpewniej odbędą się posiedzenia komisji, o których nie ma informacji na stronach Urzędu Gminy (jeśli jest, to prośba o link). Na komisje, tak samo jak na sesje mogą chodzić i przysłuchiwać się mieszkańcy. Dla przypomnienia (dla lękliwych!) –  posiedzenia Rady Gminy jak i działających przy niej Komisji są jawne. Każdy mieszkaniec ma prawo […]