Rada Gminy

12 sierpnia 2016 r. (piątek) – XX Sesja Rady Gminy

12 sierpnia 2016 r. (piątek) – XX Sesja Rady Gminy

A na sesji m.in.:  zmiany w budżecie gminy na 2016 r., podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, czy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów służebnością przesyłu. Cały program posiedzenia poniżej: Źródło: http://www.abramow.pl/aktualnosci/sesje-rady-gminy/n,8540,zawiadomienie-o-xx-sesji-rady-gminy.html

30.06. – Sesja – m.in. głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.

30.06. – Sesja – m.in. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć do końca czerwca, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RIO, Komisję Rewizyjną i pozostałe komisje wchodzące w skład Rady Gminy. Ewentualne nieudzielenie absolutorium (jeśli nie jest to rok wyborczy i okres sprawowania władzy przez wójta jest krótszy niż 9 miesięcy) oznacza podjęcie inicjatywy […]

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

Za tydzień 10 czerwca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, w planie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla wójta, dlatego do końca czerwca będzie musiała się odbyć jeszcze jedna sesja. Na sesji będzie podjęta m.in. uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Czym jest opłata adiacencka?. Poniżej definicja ze strony – adiacencka.pl/: […]

Będą radzić! – 05.02.2016 –  XIII Sesja Rady Gminy

Będą radzić! – 05.02.2016 – XIII Sesja Rady Gminy

Przed sesją najpewniej odbędą się posiedzenia komisji, o których nie ma informacji na stronach Urzędu Gminy (jeśli jest, to prośba o link). Na komisje, tak samo jak na sesje mogą chodzić i przysłuchiwać się mieszkańcy. Dla przypomnienia (dla lękliwych!) –  posiedzenia Rady Gminy jak i działających przy niej Komisji są jawne. Każdy mieszkaniec ma prawo […]

29.XII.2015 – Sesja Rady Gminy w Abramowie

29.XII.2015 – Sesja Rady Gminy w Abramowie

W dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Abramów. Poniżej porządek obrad. Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. Interpelacje, wnioski i zapytania. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2016 r. Przedstawienie […]