Rada Gminy

29.XII.2015 – Sesja Rady Gminy w Abramowie

29.XII.2015 – Sesja Rady Gminy w Abramowie

W dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Abramów. Poniżej porządek obrad. Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. Interpelacje, wnioski i zapytania. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2016 r. Przedstawienie […]

11.09.2015 – IX Sesja Rady Gminy – Zaproszenie

11.09.2015 – IX Sesja Rady Gminy – Zaproszenie

To pierwsza od czerwca sesja zwyczajna, w lipcu i sierpniu odbyły się sesje nadzwyczajne. Czym różni się sesja zwyczajna od nadzwyczajnej można przeczytać chociażby na stronie www.wpsolnota.org.pl Link – http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=20052&cHash=4db090da69c922811078e23ec4446b37  

VI Sesja Rady Gminy – absolutorium udzielone, obniżki opłaty za wodę i wywóz śmieci

VI Sesja Rady Gminy – absolutorium udzielone, obniżki opłaty za wodę i wywóz śmieci

Wkrótce zamieścimy nagranie z VI sesji (nie obejmuje całości, ale są zawarte najważniejsze momenty przebiegu obrad), poniżej kilka wątków z sesji. Czerwcowa sesja jest jedną z najważniejszych w roku ponieważ głosuje się w sprawie udzielenia (bądź nie) absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć przed 30 czerwca, […]

19 Czerwca – VI Sesja Rady Gminy Abramów

19 Czerwca – VI Sesja Rady Gminy Abramów

RADA GMINY ABRAMÓW ZAWIADOMIENIE   Porządek obrad:   Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. Interpelacje, wnioski i zapytania. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Abramów. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za 2014 r. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. […]

20.03.2015 – Sesja – Radni wyrażają zgodę na przesył – pytanie za ile?

20.03.2015 – Sesja – Radni wyrażają zgodę na przesył – pytanie za ile?

Na razie krótka zapowiedź części tematów, które były poruszane na sesji 20 marca, za kilka dni być może uda się zamieścić nagranie z całości przebiegu posiedzenia. Podjęto wiele interesujących tematów, a co się z tym wiąże wynika z nich wiele pytań. Do tych interesujących należeć będzie pytanie – jaka kwota została wynegocjowana przez władze gminy […]

Kilka słow o sesji z 30 stycznia. Info Gminy Abramów bez dofinansowania ze strony wójta?

Kilka słow o sesji z 30 stycznia. Info Gminy Abramów bez dofinansowania ze strony wójta?

Zanim zamieścimy nagranie z sesji z 30 stycznia, które niestety z przyczyń technicznych pozbawione będzie ostatnich 20 minut, kilka zdań komentarza. Najważniejszą z głosowanych uchwał była uchwała budżetowa, która nie wywołała większych emocji, czy dyskusji wśród radnych i została przyjęta jednogłośnie. Pozostałe głosowania m.in. w w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków […]

Fundusz sołecki – radni zadecydują 30 stycznia

Fundusz sołecki – radni zadecydują 30 stycznia

Na najbliższej sesji, oprócz głosowania nad projektem uchwały budżetowej, będzie kilka innych istotnych glosowań. Jedno z nich będzie dotyczyło funduszu sołeckiego, punkt 12 porządku obrad  brzmi: Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Trzeba dodać, że głosowanie uchwały odbywa się do 31 marca  roku poprzedzającego rok […]