Kilka słow o sesji z 30 stycznia. Info Gminy Abramów bez dofinansowania ze strony wójta?

sesja 1

Zanim zamieścimy nagranie z sesji z 30 stycznia, które niestety z przyczyń technicznych pozbawione będzie ostatnich 20 minut, kilka zdań komentarza. Najważniejszą z głosowanych uchwał była uchwała budżetowa, która nie wywołała większych emocji, czy dyskusji wśród radnych i została przyjęta jednogłośnie. Pozostałe głosowania m.in. w w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, czy głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej również przeszły jednogłośnie za i bez dyskusji, być może, (tego nie wiemy) odbyła się ona wcześniej w komisjach?  Możemy jednak pogratulować zarówno wójtowi jak i radnym  jednomyślności co do obranego kierunku działań. Hasło – zgoda buduje, jest realizowane we wzorowej postaci, tym bardziej, że jest to zgoda dla lepszej pomyślności – dla gminy – korelujące z nazwą komitetu wyborczego obecnego wójta.

Więcej emocji i polemiki wzbudziła dyskusja na temat dofinansowania przez gminę kwartalnika Info Gminy Abramów. Kwartalnik wydawany jest przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH GMINY ABRAMÓW, (więcej o tym stowarzyszeniu – http://www.sisga.pl/)  Redakcja Info zwróciła się pisemnie do Rady Gminy w Abramowie o współpracę i dofinansowanie kwartalnika. Wniosek – prośba przedstawicieli stowarzyszenia – nie został poddany przez Przewodniczącego Rady Gminy do zaopiniowania przez radnych, w tej kwestii zamiast rady wypowiedział się wójt A. Chomiuk. Wypowiedź była bardziej oceną działań stowarzyszenia, niż odpowiedzią na pismo. Większość  tej wypowiedzi wójta i wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszenia znajdzie się w nagraniu.

Red.

Komentarze do: “Kilka słow o sesji z 30 stycznia. Info Gminy Abramów bez dofinansowania ze strony wójta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *