Biblia dla dzieci

RODZIC MOŻE! cz.2.

RODZIC MOŻE! cz.2.

                Łk 23, 35-43 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis […]

RODZIC MOŻE! cz.1.

RODZIC MOŻE! cz.1.

  Drodzy Czytelnicy! Proponuję Państwu cykl  artykułów – relacji, które będą ukazywały się  pod ogólnym tytułem: „RODZIC MOŻE!” W tym cyklu pragnę prezentować Państwu opisy zajęć i wszelkich działań, które mimo własnej niedoskonałości i ułomności, ale z nieocenioną pomocą wspaniałych ludzi, podejmuję z Nieskończonej Łaski Bożej, dla Boga Samego i w trosce o dzieci, których rozwój duchowy jest podstawą […]

Dla dzieci. Niedziela, 21.09.2013.  Drobne czyny są ważne!

Dla dzieci. Niedziela, 21.09.2013. Drobne czyny są ważne!

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto […]

ŻYJĘ!!!

ŻYJĘ!!!

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do […]

Mali misjonarze z podwórka.

Mali misjonarze z podwórka.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Nie daj Boże,   bym się miał chlubić z czego innego,   jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa,   dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,    a ja dla świata.   Chlubić się z czegoś, to znaczy pokazywać TO, co sprawia, że czujesz sie ważny. Zobacz czym […]