Lubelska Izba Rolnicza

Uwaga!!! Obowiązek wykonania spisów zwierząt do końca roku

Uwaga!!! Obowiązek wykonania spisów zwierząt do końca roku

Poniżej informacja z portalu Lubelskiej Izby Rolniczej: Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi identyfikacji i rejestracji zwierząt, ich posiadacze mają obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie […]

Lubelska Izba Rolnicza przeciwna podpisaniu umowy CETA

Lubelska Izba Rolnicza przeciwna podpisaniu umowy CETA

O zagrożeniach jakie niesie dla polskiego rolnictwa umowa CETA z Kanadą pisaliśmy już kilka dni temu. Teraz w tej sprawie swój głos zabrała Lubelska Izba Rolnicza  w piśmie z dnia 13 października 2016 roku. Zawiera ono zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnego podpisania i ratyfikowania umowy. Wymienia też zagrożenia jakie niesie ze sobą ten dokument. Z jego […]

Od 2017 r. będzie zmiana w dopłatach do produkcji rolnej

Od 2017 r. będzie zmiana w dopłatach do produkcji rolnej

Od 2017 r. nie będzie dopłat do malin, natomiast cała powierzchnia upraw buraków będzie objęta unijnym wsparciem – zakłada projekt noweli ustawy o dopłatach bezpośrednich, którą we wtorek przyjął rząd. Projekt przewiduje także objęcie roślin wysokobiałkowych dwoma rodzajami wsparcia, oraz dopłaty do 20, a nie jak jest teraz, do 30 sztuk krów. Chodzi o projekt […]

Wybrano nowego Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej

Wybrano nowego Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej

W dniu 14 grudnia br. na III Walnym Zgromadzeniu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej odwołany został z funkcji Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Robert Jakubiec i wybrany na Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Burek. Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiej Izby Rolniczej w tajnym głosowaniu delegaci odwołali z funkcji Prezesa Zarządu LIR Pana Roberta Jakubca, […]

Andrzej Białek i Marek Kowalski delegatami do Izby Rolniczej

Andrzej Białek i Marek Kowalski delegatami do Izby Rolniczej

W niedzielnych (31 maja) wyborach do Izby Rolniczej mandat z terenu gminy Abramów uzyskali Andrzej Białek z Glinnika i Marek Kowalski z Marcinowa. Wybory zostały przeprowadzone w remizie OSP w Glinniku. Andrzej Białek został wybrany po raz drugi z rzędu, ale to nie on, a Marek Kowalski otrzymał najwięcej głosów (zdecydowanie ponad 100) i wyraźnie […]

LIR – Zmiany w zasadach płatności bezpośrednich

LIR – Zmiany w zasadach płatności bezpośrednich

Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich. Wprowadzona została m.in. tzw. płatność na zazielenienie. Przysługuje on zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunt orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają […]

LIR – Płatności bezpośrednie w roku 2015

LIR – Płatności bezpośrednie w roku 2015

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego. Informacje istotne z punktu widzenia przyszłej współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2015 r. Co do zasady, dotychczasowe zasady współpracy rolnika z ARiMR nie ulegną zmianie. Rolnicy, którzy w tym roku […]

Za i przeciw ubojowi rytualnemu

Za i przeciw ubojowi rytualnemu

Dziś tj. 28 maja w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, której celem jest przywrócenie możliwości w naszym kraju oboju rytualnego zwierząt  czyli możliwości ubijania zwierząt bez ogłuszania .  Obywatelski projekt nowelizacji ustawy trafił do naszego Parlamentu za sprawa izb rolniczych, które zebrały wymaganą ilość podpisów. Na przywróceniu uboju rytualnego  zależy w naszym […]