LIR – Płatności bezpośrednie w roku 2015

targi kielce 052

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego.
Informacje istotne z punktu widzenia przyszłej współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2015 r.
Co do zasady, dotychczasowe zasady współpracy rolnika z ARiMR nie ulegną zmianie. Rolnicy, którzy w tym roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, na początku 2015 r., tak jak dotychczas, otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym. Wniosek ten będzie zawierał nowe elementy (w tym ewentualnie dodatkowe załączniki itd.), tym niemniej staraniem ARiMR jest wypracowanie takiego formularza, by jego wypełnienie nie generowało zbytnich obciążeń dla rolnika. Tak jak w latach ubiegłych, wniosek będzie również dostępny na stronach ARiMR.
Wraz z wnioskiem, rolnik otrzyma instrukcję jego wypełnienia, do której planowane jest dołączenie dodatkowych materiałów informacyjnych, tak by dodatkowo powiększyć zakres informacji rolnika o nowym systemie wsparcia.
Podobnie do obecnego trybu współpracy, rolnik ubiegający się o wsparcie będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Biurze Powiatowym ARiMR.
Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w 2014 r., będzie mógł pobrać czysty formularz w biurze powiatowym i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej umieszczonej na tej stronie, rolnik będzie mógł również złożyć wniosek bezpośrednio przez Internet.
Podstawowe terminy obsługi wniosków nie ulegną zmianie, tj. podobnie jak w latach poprzednich rolnik będzie zobowiązany do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja. Dotychczas obowiązujące terminy realizacji płatności również nie ulegną zmianie.
Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą:
•    Rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać;
•    Wymogów, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.
Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2015 r. obejmuje:
•    Jednolitą płatność obszarową (JPO)
•    Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska(tzw. płatność na zazielenienie)
•    Płatność dla młodych rolników
•    Płatność dodatkową
•    Płatności związane z produkcją
•    Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

Ponadto, rolnik będzie miał możliwość przystąpienia do Systemu dla małych gospodarstw.
Przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich będzie zależało od spełnienia minimalnych wymogów i kryteriów rolnika aktywnego zawodowo.
Ponadto, stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności.
Wreszcie, rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli na gruncie zasady wzajemnej zgodności.
PPR

Z:http://www.lir.lublin.pl/pl/aktualnosci.php?stan=detail&news_id=1632

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *