Legion Maryi

Zwiastowanie Pańskie i Dzień Świętości Życia

Zwiastowanie Pańskie i Dzień Świętości Życia

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, […]

15 – lecie Legionu Maryi w Abramowie

15 – lecie Legionu Maryi w Abramowie

W tym roku w maju, a dokładnie 26 maja minęło 15 lat od założenia Legionu Maryi w Abramowie. Proboszczem parafii był wtedy ś.p. ks. Czesław Puliński a opiekunem i duchowym przewodnikiem wspólnoty, do której przystąpiło 9 sióstr, został ówczesny wikariusz ks. Wojciech Paluch. Obecnie opiekunem Legionu  jest ks. proboszcz Wojciech Szlachetka. Jubileusz jest dobrą okazją, […]

  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014
  • Legion Maryi – Acies 10 maja 2014

Legion Maryi – Acies 10 maja 2014

10 maja w Michowie miała miejsce uroczystość Legionu Maryi zwana ‚acies’. Co kryje się pod tą  łacińską nazwą? Jest to określenie szyku bojowego rzymskiej armii, a w ceremonii ‚acies’ ” legioniści jako jedno zgromadzenie łączą się, aby odnowić swoją przysięgę wierności wobec Maryi, Królowej Legionu, i otrzymać od Niej moc i błogosławieństwo na kolejny rok […]

Ogłoszenia parafialne XX niedziela z.18.VIII.

Ogłoszenia parafialne XX niedziela z.18.VIII.

1.Przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na 14.IX. sobota-koszt 65 zł; w programie; Modlitwa przed obrazem o g.6,00, Droga krzyżowa g.9-10, Msza św. g.11,00.Czas indywidualnej modlitwy lub refleksji, zwiedzanie JASNEJ GÓRY w g.12-15.Wyjazd w drogę powrotną do Abramowa o g.15,00. 2.Dziękczynienie za tegoroczne plony będzie w naszej parafii w dniu ,,Dożynek Powiatowych” w Abramowie w […]