Wybrano nowego Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej

LIR

W dniu 14 grudnia br. na III Walnym Zgromadzeniu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej odwołany został z funkcji Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Robert Jakubiec i wybrany na Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Burek.

Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiej Izby Rolniczej w tajnym głosowaniu delegaci odwołali z funkcji Prezesa Zarządu LIR Pana Roberta Jakubca, który pełnił tę funkcję od  20 lat. Za odwołaniem głosowało 24 delegatów przeciw było 14.  Były Prezes podziękował wszystkim delegatom za współpracę. W wyniku dokonanych wyborów Prezesem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej został Pan Piotr Burek przewodniczący Rady Powiatu z Opola Lubelskiego. W tajnym głosowaniu za wyborem głosowało 26 delegatów, przeciw 9 delegatów.  Nowy Prezes podziękował delegatom za obdarzenie go zaufaniem i zadeklarował współpracę ze wszystkimi delegatami i rolnikami oraz z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze rolnictwa jak również administracją rządową i samorządową.  Pan Piotr Burek prowadzi wspólne z synami w gminie Karczmiska 45 ha gospodarstwo rolne specjalizujące się hodowli trzody chlewnej – (ok. 40 loch w cyklu półotwartym).  Jest delegatem Lubelskiej Izby Rolniczej II,IV i obecnej V kadencji. Jest też Radnym Rady Powiatu w Opolu Lubelskim. Piotr Burek ma 55 lat, jest żonaty – małżonka jest nauczycielem w Szkole Podstawowej, ma pięciu  synów i dwoje wnuków.

Źródło; http://www.lir.lublin.pl/aktualnosci/936-nowy-prezes-lubelskiej-izby-rolniczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *