VI Sesja Rady Gminy – absolutorium udzielone, obniżki opłaty za wodę i wywóz śmieci

VI sesja

Wkrótce zamieścimy nagranie z VI sesji (nie obejmuje całości, ale są zawarte najważniejsze momenty przebiegu obrad), poniżej kilka wątków z sesji.

Czerwcowa sesja jest jedną z najważniejszych w roku ponieważ głosuje się w sprawie udzielenia (bądź nie) absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć przed 30 czerwca, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RIO, Komisję Rewizyjną i pozostałe komisje wchodzące w skład Rady Gminy. Ewentualne nieudzielenie absolutorium (jeśli nie jest to rok wyborczy i okres sprawowania władzy przez wójta jest krótszy niż 9 miesięcy) oznacza podjęcie inicjatywy w sprawie odwołania wójta. To gwoli wyjaśnienia dlaczego głosowanie jest takie ważne. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli w Abramowie, na 15 radnych 8 musi być za. To absolutorium  w zdecydowanej części dotyczyło wykonania budżetu przez wójta poprzedniej kadencji i zostało przyjęte jednogłośnie.

Na sesji zostały przyjęte m.in. uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Abramów oraz  w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Tytuły tych uchwał są dość długie, ale w gruncie rzeczy dotyczyły ustalenia nowych stawek za wodę i za odbiór śmieci. Radni zatwierdzili niższe stawki za odbiór odpadów – 6,00 zł. za osobę (było 7.00) – stawka obowiązywać będzie bodajże od 1 sierpnia i o 10 groszy mniej za wodę, z tym, że ta cena obowiązywać będzie od 1 października. Szczegółowo będzie można zapoznać się z tematem odsłuchując sesji.

Sołtys Wolicy poruszył istotny problem związany z niebezpieczną rośliną występującą na terenie gminy o nazwie Barszcz Sosnowskiego. Ta roślina (która podobnie jak pokrzywa aplikuje swoją truciznę przez skórę) wywołuje ona pęcherze i rany jak prawdziwe poparzenie wrzątkiem. Rany goją się trudno i odnawiają po wystawieniu na słońce nawet przez kilka lat.

Inne poruszane tematy to: ewentualny zakup autobusu szkolnego, komunikacja z terenu gminy do miast, sprawa spółki wodnej, remonty, drogi ..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *