30.06. – Sesja – m.in. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.

20150222_162204

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć do końca czerwca, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RIO, Komisję Rewizyjną i pozostałe komisje wchodzące w skład Rady Gminy. Ewentualne nieudzielenie absolutorium (jeśli nie jest to rok wyborczy i okres sprawowania władzy przez wójta jest krótszy niż 9 miesięcy) oznacza podjęcie inicjatywy w sprawie odwołania wójta. To gwoli wyjaśnienia dlaczego głosowanie jest takie ważne. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli w Abramowie, na 15 radnych 8 musi być za. Tyle teorii, w praktyce rzadko zdarza się nieudzielenie absolutorium (muszą być ku temu bardzo ważnie przesłanki). W naszych realiach absolutorium głosowane jest raczej bez dyskusji i z reguły jednogłośnie.

Poniżej porządek obrad ze str. BIP UG Abramów

sesja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *