10 czerwca – XVIII SESJA RADY GMINY

gmina 1

Za tydzień 10 czerwca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, w planie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium dla wójta, dlatego do końca czerwca będzie musiała się odbyć jeszcze jedna sesja.

Na sesji będzie podjęta m.in. uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Czym jest opłata adiacencka?. Poniżej definicja ze strony – adiacencka.pl/:

Jest to opłata administracyjna, która obciąża właściciela nieruchomości. Opłatę nakłada się w formie decyzji administracyjnej, wydawaną przez właściwego ze względu na położenie nieruchomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w przypadkach, gdy wartość danej nieruchomości wzrosła wskutek:

  • jej podziału;
  • jej scalenia;
  • inwestycji infrastrukturalnych poczynionych przez gminę np. w przypadku budowy drogi lub przyłączy wodociągowych. (źródło: http://adiacencka.pl/)

 

Poniżej informacja o sesji z: /ugabramow.bip.lubelskie.pl

sesja cz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *