19.02.2017 Michów – O rolnictwie i nie tylko

DSCN0143

Około 70 osób wzięło udział w zebraniu ( sali OSP Michów) zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi Michowskiej i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

DSCN0144

Spotkanie w zamyśle organizatorów miało dać możliwość okolicznym rolnikom zapoznania się z tematami, które są istotne w działalności rolniczej. Dlatego też organizatorzy zaprosili prelegentów z różnych dziedzin życia związanego ogólnie mówiąc ze wsią i rolnictwem.

Prawdziwym spirytus movens czyli głównym inspiratorem działania i główną siłą sprawczą całego wydarzenia był  Roman Adamczyk, radny z Rudna.

DSCN0145

Sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników były pierwszym tematem z wielu poruszanych na zebraniu. Przedstawicielka KRUS-u Anna Ambroszewska szczególną uwagę zwróciła na wypadki w rolnictwie, które na naszym terenie występujące niestety dość często.

DSCN0146

Następnym tematem były sprawy rynku rolnego, które przybliżyła przedstawicielka ARR  Magdalena Smolira z Lublina.

DSCN0147

Trzeba dodać, że po każdym wystąpieniu była możliwość zadawania pytań przez rolników.

DSCN0156

Z takiej okazji słuchacze skorzystali po wystąpieniu powiatowego lekarza weterynarii Konrada Saweczko. Afrykański pomór świń, ptasia grypa i związany z tym zakaz wypuszczania drobiu zdominowały tę cześć spotkania. Poza tym rolnicy pytali o gospodarczy ubój, oraz o produkcję i sprzedaż wyrobów wyprodukowanych w gospodarstwie.

DSCN0148

Piotr Krzyżanowski z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (oddział w Lubartowie) przedstawił m.in. informacje związane z programami unijnymi, które są, lub w najbliższym czasie będą dostępne rolnikom.

DSCN0155

Wiele wątków poruszył Gustaw Jędrejek wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, który sam prowadzi dość duże jak na lubelskie warunki gospodarstwo rolne, więc dobrze zna problematykę rolniczą od strony praktycznej.

DSCN0153

Z racji pełnionej funkcji dobrze orientuje się w polityce rolnej krajów sąsiednich i nie tylko, rolnicy mogli więc usłyszeć na ten temat wiele ciekawych informacji. Dotyczyły one m.in. zakupu ziemi przez obcokrajowców we Francji, jakie są tu różnice w porównaniu z  Polską,  gospodarka rolna na Ukrainie i eksport tanich zbóż z jej terenu i jak ta sytuacja odbija się na naszym rynku.

Inne tematy poruszane przez Gustawa Jędrejka to:

– umowa handlowa z Kanadą (CETA) i konsekwencje z niej wypływające.

– aktualne problemy związane z ASF i ptasią grypą.

–  szkody łowieckie.

Niedzielne spotkanie które trwało ok. 3 godzin, pokazało, że taka formuła bezpośredniego spotkania rolników z przedstawicielami różnych instytucji ma sens i dobrze by było, aby była kontynuowana.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *