Bierzmowania nadszedł czas…

Przechwytywanie

W naszej parafii już 18 czerwca o godz. 18.00 będzie udzielony młodzieży gimnazjalnej z klas drugich i trzecich, sakrament bierzmowania- przez Ks.bpa Artura Mizińskiego. Celem mojej pracy jest uzmysłowienie, czym jest sakrament bierzmowania i jaki ma wpływ na nasz dalszy rozwój.

W naszym życiu przychodzi moment, w którym potrafimy odróżnić dobro od zła, w którym to my sami podejmujemy decyzje i jesteśmy w pełni nich świadomi. Zaczynamy bardziej rozumieć wyznawaną wiarę. ,,W takim właśnie momencie przestaje się być religijnym dzieckiem, a staje się dojrzalszym chrześcijaninem.” To właśnie wtedy jesteśmy gotowi na przyjęcie daru Ducha Świętego poprzez sakrament bierzmowania. Ten dar po raz pierwszy otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. Wtedy staliśmy się dziećmi Bożymi. W sakramencie bierzmowania otrzymamy pełnię daru Ducha Świętego oraz dary od Niego pochodzące, dzięki którym nasza wiara się umocni.

”Katechizm wyjaśnia, ze bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej, według niej żył. Przyjęcie tego sakramentu jest więc bardzo pomocne człowiekowi w prowadzeniu odpowiedzialnego i konsekwentnego życia religijnego. Otrzymuje bowiem od Boga dary, które są do tego najpotrzebniejsze, a mianowicie oświecenie umysłu i umocnienie woli.” Tak więc przyjęcie tego sakramentu zobowiązuje do czynnej postawy i jeszcze ściślej jednoczy ochrzczonego z Kościołem.

Skutki sakramentu bierzmowania:
-otrzymanie daru Ducha Świętego;
-przynosi pogłębienie i wzrost łaski chrzcielnej;
-wyciska na duszy niezatarte znamię;
-udziela siedmiu darów Ducha Świętego:
dar mądrości- przez który rozumiemy to, co zsyła na nas Bóg
dar rozumu- pozwalający na rozumowanie prawd wiary
dar rady – kieruje nami w trudnych chwilach
dar męstwa- dzięki niemu przezwyciężmy strach i lęk w pełnieniu obowiązków religijnych
dar umiejętności- odpowiada za trafny wybór drogi życiowej
dar pobożności- pobudza przywiązania so Boga i doskonalenie swojej wiary
dar bojaźni Bożej- ‚,,pozwala nam zrozumieć majestat Boga, a w konsekwencji powstrzymuje                                przed popełnieniem grzechu”

A czy my mamy jakieś zobowiązania po przyjęciu tego sakramentu? Obowiązek zawsze jest. Jednym z nich jest wierność Chrystusowi, czyli kierowaniem się w życiu przykazaniami z dekalogu i słuchanie nauk Kościoła.
Naszym kolejnym obowiązkiem jest poznawanie zasad wiary przez całe życie. To, że skończymy szkołę, nie będziemy uczęszczać na lekcje religii, nie oznacza, że mamy już wolne.
,,Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mat 16,24)- cierpienie dla Chrystusa.
Praca dla Niego – poszerzenie Królestwa Bożego, poprzez nawracanie innych.
Od tej pory staniemy się ”rycerzami Chrystusa”! Będziemy bronić wiary i okazywać ją innym.

Duchu Święty, przyjdź i przemień Nas !

Może ktoś z czytelników jest chętny do podzielenia się swoimi refleksjami z przyjęcia sakramentu bierzmowania? Serdecznie zapraszam.
Sylwia Zlot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *