Co tam w powiecie? – Z sesji Rady Powiatu w Lubartowie

starostwo

W dniu 9 listopada 2016 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Poniżej przedstawiamy fragment protokołu z tej sesji, m.in  informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie o stanie dróg powiatowych.

Informację o stanie dróg powiatowych i realizacji inwestycji drogowych w 2016 r. przedstawił Grzegorz Jaworski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie. (Radni otrzymali informację w formie pisemnej. Informacja w załączeniu do protokołu.) Do przedstawionej informacji radni zgłosili następujące pytania i uwagi:
Radna Teresa Zielińska pytała o budowę chodnika w m. Michałówka. Z odpowiedzi otrzymanej z ZDP wynika, że ostateczna decyzja w sprawie tej inwestycji należy do Zarządu Powiatu, w związku z tym radna pytała, czy w 2017 r. Zarząd planuje podjęcie decyzji w sprawie budowy tego chodnika?

Radny Antoni Bielski, w imieniu mieszkańców wsi Węgielce podziękował Dyrektorowi Jaworskiemu za wykonanie metalowej barierki. Jednocześnie zgłosił prośbę o „załatanie” dziur na drodze Michów –Puławy na odcinku od m. Michów do granicy z powiatem puławskim. Zdaniem radnego należy poprzeć też zakup przez ZDP maszyny do usuwania zakrzaczeń z poboczy dróg. Ustosunkowując się do powyższych pytań Dyrektor Grzegorz Jaworski wyjaśniał: Jeśli chodzi o chodnik w Michałówce – W tej sprawie prowadzone były rozmowy z Wójtem zarówno przez ZDP jak i przez Zarząd Powiatu. Został uzgodniony odcinek chodnika do wykonania w Michałówce, konieczny dla poprawy bezpieczeństwa (na zakrętach, przy remizie, przy boisku). Jednocześnie ZDP zadeklarowało wykonanie pewnych prac (zebranie pobocza nad krawężnikiem) i zaczęto te prace wykonywać, zostaną ukończone jak poprawi się aura.
Natomiast decyzja, co do wykonania chodnika zależy od Zarządu Powiatu. Jeśli chodzi o odcinek drogi z Michowa do Puław, to został już wykonany projekt techniczny, w dwóch etapach. Udało się też zmusić wykonawców wiatraków do przykrycia nawierzchni na zakrętach, na odcinku drogi między wiatrakami i jest to już lepszy odcinek. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął ten punkt obrad.

 

Komentarze do: “Co tam w powiecie? – Z sesji Rady Powiatu w Lubartowie

 1. Teresa

  Poprosiłam Zarząd Powiatu o odpowiedź na piśmie. Do dnia 23.12.2016r nie dostałam odpowiedzi od Zarządu. Powiatu.
  Inwestycja ta nie została ujęta w planie wykonywanych inwestycji w 2017 rok.
  Czekam dalej na odpowiedź o Zarządu Powiatu.

  TERESA ZIELIŃSKA

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *