GKS Abramów w hołdzie żołnierzom wyklętym

GKS

Poniższy wpis pochodzi z fanpage GKS Abramów (red.)

Na ostatnim meczu zaobserwować mogliście baner którego projekt zamieszczony jest w tym poście. Będzie on nam towarzyszył na meczach „u siebie”.

Baner

Jest on efektem współpracy pomiędzy nami, a lokalnym historykiem Leszkiem Kozakiem. Leszek wyszedł z inicjatywą byśmy włączyli się w akcję zwiększającą świadomość społeczeństwa na temat Żołnierzy Wyklętych na co z chęcią przystaliśmy .

Kim byli ŻOŁNIERZE WYKLĘCI?

Termin żołnierze wyklęci odnosi się do żołnierzy polskiego państwa podziemnego, którzy po 1944 r. odmówili złożenia broni, podejmując działania skierowane przeciwko sowietyzacji Polski i procesowi podporządkowania jej ZSRR. W skład podziemia antykomunistycznego wchodzili głównie byli żołnierze Armii Krajowej oraz dezerterzy, którzy nie chcieli służyć w „Ludowym Wojsku Polskim”. Walczyli oni nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również na obszarze Kresów Wschodnich, wchodzących w skład II RP. Stali się siłami zbrojnymi bez państwa i bez szansy na zewnętrzną pomoc. Zostali „wyklęci” przez polskie władze komunistyczne .
Propaganda PRL określała ich mianem reakcjonistów, faszystów i pospolitych bandytów. Pozbawiono ich wszelkich praw. Ludzie ci byli tropieni, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Polscy żołnierze-partyzanci, mieli zostać przeklęci i zapomniani, tak „by nie został po nich nawet krzyż na mogile”.
Podziemie antykomunistyczne funkcjonowało również na terenie gminy Abramów. Partyzanci wchodzący w jego skład stawiali opór komunistom na naszym terenie w latach 1944-1947. Wśród dowódców grup partyzanckich wymienić należy: Jana Flisiaka ps. „Chłopicki”, Kazimierza Woźniaka ps. „Szatan”, Wiktora Targońskiego ps. „Brzoza”. Większość członków ich grup zginęła podczas walk. Złożeni w nieznanych mogiłach zostali zapomniani na długie dekady.
„Żołnierze Wyklęci nie byli zdrajcami, kolaborantami, tymi, których mamy po wsze czasy wyklinać. Ci młodzi ludzie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Byli bohaterami, mieli na ogół za sobą kilka lat konspiracji i walki z Niemcami, ale przyszedł nowy okupant, któremu stawili opór. Być może nie mieli szans w walce z komunistami, ale przecież z Niemcami też nie mieli szans i nie potępiamy ich za to. Tym bardziej musimy o nich pamiętać”- cytat za: Leszek Żebrowski.

Jeśli interesujecie się tematyką historii, szczególnie tej mówiącej o najbliższym nam otoczeniu zachęcamy do lektury książek Leszka Kozaka: „Obszar Gminy Abramów w dziejowym ujęciu”, „Historia wsi Marcinów”, „Wojna i okres powojenny na terenie Gminy Abramów 1939-1948”.

Zapytania w sprawie książek możecie kierować do nas bądź bezpośrednio do autora pod nr tel 600263745.

Pozdrawiamy
Zespół GKS

Źródło: GKS Abramów- official fanpage

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *