Informacja Stowarzyszenia ,,Przeszłość Przyszłości” o organizowanej zbiórce dla Kuby Kozieja

stow

Poniżej przedstawiamy pismo nadesłane przez Pana Janusza Próchniaka reprezentującego Stowarzyszenie ,,Przeszłość Przyszłości’’

 

Stowarzyszenie ,,Przeszłość Przyszłości’’ w związku z prośbą byłej do niedawna uczennicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie pani Sylwi Zlot(mieszkanki Glinika),   pragnie poinformować opinię publiczną o podjęciu współorganizowania pomocy przeznaczonej dla Kubusia Kozieja 12 letniego chłopca mieszkańca  Wielkiego (gm. Abramów), który 4 lipca tego roku uległ tragicznemu wypadkowi tracąc w nim lewą dłoń. Mając powyższe na uwadze i pełną zgodę rodziców Kuby, oznajmiamy że została zarejestrowana publiczna zbiórka wsparcia pt. ,,POMOC DLA KUBUSIA” , której celem jest zdobycie funduszy na rehabilitację i zakup bionicznej protezy dla poszkodowanego chłopca. W celu zachowania wymogów prawnych, zbiórka została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Nadmieniamy, że zbiórka do  specjalnie zaplombowanych puszek zostanie rozpoczęta 21 sierpnia 2016 r. i będzie prowadzona min. podczas odbywającego się w tym dniu festynu ,,Święta Ziół’’ w Abramowie przy pełnej współpracy i aprobacie władz gminy, dzięki którym zbiórka będzie kontynuowana przez osoby upoważnione we wszystkich sołectwach gminy w kolejnych tygodniach. Informujemy, że po zakończeniu kwesty cała pomoc finansowa zostanie przekazana komisyjnie przy udziale przedstawiciela gminy rodzicom Kuby  z wykorzystaniem wyłącznie na zakładany powyższy cel.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Gminy Abramowa w imieniu własnym i najbliższej rodziny Kubusia o pomoc i wsparcie tej szlachetnej inicjatywy, nie zapominając również o modlitwie za zdrowie poszkodowanego i jego bliskich, którzy przechodzą w tym czasie ogromną traumę związaną z tym tragicznym wydarzeniem. A pomagać jest warto wychodząc z przekonania i wiary,, Że każdy dany z serca dobry uczynek drugiemu człowiekowi, powróci do nas z dwojoną siłą”

 

Z POWAŻANIEM

REPREZENTUJĄCY

,,STOWARZYSZENIE PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI”

JANUSZ PRÓCHNIAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *