O sesji z 18 marca – Fundusz sołecki – „Tu zaszła zmiana…”

zdj. sesja

Na ostatniej sesji jedną z ważniejszych uchwał głosowanych przez Radę Gminy była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Rada wyraziła zgodę jednogłośnie, dodajmy że te środki dotyczą roku 2017. W ubiegłym roku głosowanie w sprawie funduszu sołeckiego było na sesji 30 stycznia, z tym, że wtedy uchwała dotyczyła nie wyrażenia zgody, a brzmiała dokładnie tak:

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Tak przedstawioną w ubiegłym roku uchwałą radni przegłosowali również jednogłośnie.

Dyskusji  w tym roku na ten temat nie było (po za pytaniem sołtysa z Wolicy), a szkoda ponieważ w ciągu roku ocena radnych i związana z tym decyzja zmieniła się o 180°.  Tytułem komentarza można jedynie stwierdzić (za Marią Dąbrowską, wcześniej za A. Mickiewiczem) – „Tu zaszła zmiana..”

Kilka zdań o funduszu sołeckim (ustawa dotycząca tej materii została znowelizowana w 2014 roku i w opinii zainteresowanych środowisk jest obecnie korzystniejsza). Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy i zagwarantowane dla sołectwa. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa np. plac zabaw dla dzieci, wiata przystankowa itp.

Kilka innych informacji z sesji:

– Wójt poinformował, że w tym roku w sierpniu Gmina Abramów będzie gospodarzem Lubelskiego Święta Ziół – “Na Zielarskim Szlaku.”

– Został rozstrzygnięty przetarg na budowę boiska. Wygrała firma z Kolbuszowej

– Spółka Wodna – jest w budżecie 30 tys.  (na dzień 17 marca).

Ponadto były pytania radnych i sołtysów dotyczące m.in: karetki pogotowia na naszym terenie, klas I w nowym roku szkolnym, stanu drogi od Sosnówki do „kasztanka” rozkopanej w trakcie budowy elektrowni wiatrowej, o podział środków wpływających w ramach podatku od nieruchomości od farmy wiatrowej.

Komentarze do: “O sesji z 18 marca – Fundusz sołecki – „Tu zaszła zmiana…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *