Radni tną pensje urzędnikom wbrew burmistrzowi i RIO. Sąd jest… za

Radni mieli prawo zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia pracowników gminy zapisane w projekcie budżetu – uznał WSA w Olsztynie wbrew burmistrzowi i RIO.

Burmistrz Bartoszyc zaskarżył uchwałę Rady Miasta Bartoszyce do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zarzucając radzie wprowadzenie do przedstawionego projektu budżetu poprawek, na które jako organ wykonawczy gminy nie wyraził zgody.

Burmistrz nie zgodził się ze zwiększeniem przez radnych wydatków na państwowy fundusz policji o 25 tys. zł oraz wydatków na służbę zdrowia o 30 tys. zł. Rada zmniejszyła jednocześnie o kwotę 160 tys. zł wydatki na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej, co burmistrz uznał za wkroczenie w zakres kompetencji przysługujących mu jako kierownikowi urzędu.

Zdaniem burmistrza Bartoszyc Krzysztofa Nałęcza i regionalnej izby obrachunkowej Rada Miasta Bartoszyce działała bezprawnie, a cięcia doprowadzą do zmian w strukturze zatrudnienia. Skargę Rady Miasta Bartoszyce na uchwałę RIO w Olsztynie rozpatrywał WSA w Olsztynie

Sąd nie uznał racji burmistrza i RIO twierdząc, że założenia Kolegium RIO w Olsztynie, według którego rada gminy nie ma kompetencji w zakresie redukowania wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i innych wydatków z tym związanych są dogmatyczne.

http://www.portalsamorzadowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *