Skrzyżowanie w Marcinowie – kto ma władzę wyciąć drzewa?

20140924_085030

Na skrzyżowaniu w Marcinowie z drogą Kurów – Michów w ostatnich latach doszło zarówno do wielu stłuczek, jak też do poważnych wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała. Przyczyny bywają różne,m.in.nieuwaga, wymuszenie pierwszeństwa itp. Jedną z najpoważniejszych przyczyn kolizji ( na co zwraca uwagę wielu kierowców) są dwa drzewa ograniczające widoczność od strony Michowa, szczególnie w okresie, gdy drzewa pokryte są liśćmi. Zatrzymując się na skrzyżowaniu kierowca ma ograniczoną widoczność z prawej strony, co widać na załączonym zdjęciu.

20140924_085033

Również kierowcy poruszający się w kierunku Kurowa nie mają dobrej widoczności, szczególnie słabo widać małe pojazdy dojeżdżające od strony Abramowa.

20140924_085734

Widoczność zdecydowanie może poprawić wycięcie tych drzew (które nie są ani pomnikami przyrody ani też rzadkimi gatunkami) na co uwagę zwracali zarówno okoliczni mieszkańcy, jak też kierowcy często przejeżdżający przez to skrzyżowanie. W czym więc problem? Czy Wójt albo Urząd Gminy nie mogą wystąpić do zarządcy drogi o usunięcie tych drzew? Sprawę tę reguluje ustawa .

Obowiązki zarządcy drogi:
Zgodnie z art. 20 pkt 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) do zarządcy drogi należy utrzymanie
zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi w
szczególności dokonują wyrębu drzew i krzewów:
zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie
korony drzewa, okażą się niewystarczające,
uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia,
zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, ograniczających widoczność
użytkownikom dróg w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.
Red.

Komentarze do: “Skrzyżowanie w Marcinowie – kto ma władzę wyciąć drzewa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *