XXV Sesja Rady Gminy – już wkrótce nagranie!

DSCN2177

Sesja Rady Gminy która odbyła się 27 marca może być uznana w pewnym sensie za historyczną, nie tylko ze względu na ważne decyzje, jakie zapadły tego dnia (chociaż tych też nie brakowało), ale z racji tego, że została nagrana w całości i wkrótce zostanie opublikowana  na tych stronach. Można by w tym miejscu zgłosić postulat do radnych, aby Rada Gminy przyjęła uchwałę, w której Urząd Gminy będzie zobligowany do rejestracji dźwięku i obrazu z sesji rady, a nagrania będą zamieszczane na gminnej stronie internetowej. Takie działanie dałoby bardziej przejrzysty obraz tego, co się w gminie Abramów dzieje. Oczywiście robiony jest stenogram z posiedzenia rady, ale nie oddaje on w pełni przebiegu wydarzeń w trakcie sesji, ponadto nie jest on raczej  publikowany w sieci, stąd dostęp mieszkańców do treści posiedzenia jest ograniczony.

Kilka słów w skrócie o przebiegu sesji. Wójt przedstawił informacje z przebiegu prac i spotkań między sesjami i o zamierzeniach i planowanych inwestycjach na najbliższy okres, była przedstawiona (w dużej mierze w ujęciu statystycznym) informacja policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2013. Przyjęto uchwały zapowiedziane programem sesji. Jedną z najważniejszych uchwał, jaką podjęto, była uchwała zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów (jedna z kompetencji Rady Gminy – uchwalanie prawa miejscowego). W uchwalonym studium zrezygnowano z lokalizacji turbin wiatrowych, co nie oznacza jednak, że na terenie naszej gminy na 100 procent ich nie będzie, ponieważ duża cześć terenów znajduje się po za opracowanym planem (napiszemy o tym szerzej).

W sprawach bieżących jednym z ciekawszych z poruszanych tematów było co dalej zrobić z nazwą ulicy która brzmi-„22 lipca”. Dla zainteresowanych do obejrzenia w nagraniu. Wydaję się, że każdy zainteresowany przebiegiem sesji po jej obejrzeniu będzie miał już jakiś pogląd w sprawie funkcjonowania lokalnej władzy, a swoimi uwagami może podzielić się, pisząc komentarz .

Ponieważ dla wielu mieszkańców w tym radnych i sołtysów, kamera obecna na sesji to nowość, która stawia pytanie komu i co wolno, przedstawiamy przepisy prawne które się to tego tematu odnoszą.

W.K

udzows1 udzows

Źródło: www.maszglos.pl/…/Wstęp-mieszkańców-na-sesjeradygminy-podstawy…

 

Komentarze do: “XXV Sesja Rady Gminy – już wkrótce nagranie!

  1. Maria

    Wreszcie coś pozytywnego dzieje się w Naszej Gminie. Wiadomości i uchwały oraz zachowania Naszych Radnych będzie mogło zobaczyć większe grono mieszkańców Gminy Abramów i nie tylko. Takie Sesje w miastach i innych Gminach odbywają się od dawna. Ciekawe jest z czyjej inicjatywy wyszedł taki pomysł. Kto jest odważny niech się przyzna, a nawet pochwali takim wspaniałym pomysłem. Mamy oglądających naszą stronę nie tylko ludzi z Kraju, ale także z poza granic naszego Kraju. Podjęte uchwały będą uwidocznione na długie lata. Jeszcze raz gratulacje z takiego pomysłu.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *