Zaduszki…Do 8 listopada mamy czas…

cm. n

Do 8 listopada mamy czas, aby uzyskać dla naszych zmarłych odpust. Odpust, czyli darowanie kary za grzechy popełnione w czasie życia na ziemi. Trzeba tylko nawiedzić cmentarz, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego.

Co to jest odpust i jak go uzyskać?

Właśnie odwołanie się do komunii świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej oczyścić się od kar za grzechy. Może uzyskać odpust, czyli darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Odpust może być zupełny (cała kara) lub cząstkowy.

Odpust można uzyskać dla siebie, ale nie tylko. Katechizm stwierdza krótko: „Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami”. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ten ratuje dusze z czyśćca.

Katolicy, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę od południa 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny, mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Odpust za zmarłych mogą uzyskać również ci, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. (źródło; https://pl.aleteia.org/)

Komentarze do: “Zaduszki…Do 8 listopada mamy czas…

  1. M

    Osoby odwiedzające groby bliskich, dziękują operatorowi strony Nasz Abramów za umieszczenie na stronie porządku Mszy Świętych .

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *