17 Maja 2015 – Abramów – Uroczystość odsłonięcia pomnika. Biografia Jana Flisiaka ps. „Chłopicki”

20150424_104124

Dużymi krokami zbliża się uroczystość związana z odsłonięciem pomnika poświęconego poległym żołnierzom w latach 1939 – 1950. Pomnik będzie miał swoje miejsce na placu kościelnym, blisko bramy głównej po lewej stronie.  Dziś przedstawiamy program, oraz biografię Jana Flisiaka ps. „Chłopicki”, którego nazwisko znajdzie się na pomniku. Biografia „Chłopickiego” jest autorstwa  L. Kozaka i P. Wójtowicza, ponadto Leszek Kozak jest koordynatorem komitetu organizacyjnego uroczystości. Bliżej 17 maja podamy więcej szczegółów związanych z zapowiadaną uroczystością.

20150424_104124

 

Chłopicki

 

Jan Flisiak ps. „Chłopicki”, kpt. AK, ur. 16.07.1921 r. w Abramowie. Wychowywał się w rodzinie chłopskiej. Ojciec Władysław – żołnierz I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., od najmłodszych lat kształtował u synów Jana i Edwarda, poczucie patriotyzmu i przywiązania do Ojczystej Ziemi. Szkołę powszechną Jan Flisiak ukończył z wyróżnieniem i jako jeden z najzdolniejszych uczniów otrzymał stypendium z gminy na kontynuowanie nauki w gimnazjum. Był uczniem Państwowego Gimnazjum im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, które ukończył w czerwcu 1939 r. zdaniem tzw. małej matury.

W styczniu 1940 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Po zarekomendowaniu został powołany do pracy na terenie miasta Lublina, a od września tego roku został uczniem liceum budowlanego Łukasiewicza w Lublinie. W 1943r. otrzymał tytuł technika budowlanego. W czasie swojego pobytu w Lublinie Jan Flisiak ukończył również konspiracyjną podchorążówkę Armii Krajowej. Pracę w „podziemiu” zaczynał od kolportażu nielegalnej prasy. W 1942 r. został członkiem grupy specjalnej AK por. Wojciecha Rokickiego „Nerwa” (adiutanta komendanta Obwodu) utworzonej przy Obwodzie Lublin. Jako dowódca jednej z drużyn dywersyjnych  realizował na terenie Lublina zadania związane z likwidowaniem zdrajców i konfidentów gestapo.            Wiosną 1943 r. gestapo trafiło na ślad Flisiaka, który musiał uciekać z miasta. Został przerzucony w okolice Poniatowej, gdzie wziął udział w formowaniu oddziału por. Wojciecha Rokickiego „Nerwa”. Latem 1943 r. Jan Flisiak skierował swe kroki na teren powiatu lubartowskiego, gdzie w ramach Batalionów Chłopskich zorganizował własny oddział zbrojny, podporządkowany następnie AK. Działalność w podziemiu prowadził do momentu wkroczenia na Lubelszczyznę Armii Czerwonej. Dowodzony przez niego oddział, wspólnie z oddziałami Armii Ludowej, brał udział w  walkach z doborowymi jednostkami Wehrmachtu i 5 Dywizji Pancernej SS Wiking – w maju 1944 r. pod Amelinem i Rąblowem. W czasie akcji „Burza” oddział „Chłopickiego” zaatakował niemieckim pododdział pancernym w rejonie wsi Michałówka, gdzie partyzanci uszkodzili i zdobyli jeden czołg. Następnie w wyniku licznych aresztowań żołnierzy AK przez NKWD, „Chłopicki” rozwiązał oddział, a broń ukrył w stodole swego ojca w Abramowie. Oddział miał być ponownie zebrany w celu udzielenia pomocy Warszawie. Jednakże w wyniku zdrady „Chłopicki” został aresztowany przez NKWD, a znaleziona u niego broń oddziału stała się podstawą do skazania go na Zamku Lubelskim na karę śmierci. Kiedy Jan Flisiak przebywał w celi śmierci, w nocy z 18 na 19 lutego 1945 r. została zorganizowania ucieczka skazanych oficerów AK, w tym „Chłopickiego” (jedyna udana ucieczka z Zamku). Dotarł on w okolice Abramowa. Wysłał wówczas zaufanego człowieka do swojego ojca, który natychmiast przybył we wskazane miejsce. W ciągu kilku kolejnych lat ojciec –Władysław Flisiak wielokrotnie pomagał synowi w najtrudniejszych sytuacjach.

Po ucieczce „Chłopicki” przystąpił do organizowania oddziału. Latem 1945 roku został jednak ponownie aresztowany i osadzony na Zamku Lubelskim. Następnie został przewieziony do więzienia we Wronkach, skąd po staraniach ojca (który prawdopodobnie wyprosił łaskę dla syna u Bieruta) w czerwcu 1946 r. został przedterminowo zwolniony. Wrócił do Abramowa. Już wówczas był chory na gruźlicę. Nawiązał kontakt z podziemiem i na krótko objął dowództwo nad działającym w terenie jego dawnym oddziałem. W lipcu 1946 r. wyjechał z rodziną (żoną i dwoma córkami) do Wrocławia, skąd po nieudanej próbie aresztowania go przez UB w styczniu 1947 r. powrócił w rodzinne strony. Na rozkaz mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” objął dowództwo nad swoimi dawnymi żołnierzami  skupionymi wówczas pod komendą Edmunda Tudruja „Mundka”. W marcu1947 r. „Chłopicki” prowadząc swój oddział do ujawnienia, w okolicach Woli Przybysławskiej  został ciężko ranny. Następnie przy pomocy ojca trafił do szpitala Jana Bożego w Lublinie. Przygotowane ujawnienie ojciec zawiózł do PUBP w Lubartowie. Mimo to „Chłopicki” został aresztowany i po długim śledztwie, w dniu 13 września 1948 r. skazany na dożywotnie więzienie. W dniu17 marca 1950 r. Jan Flisiak zmarł w więzieniu we Wronkach.

Orzeczeniem Sądu Wojewódzkiego IV Wydział Karny w Lublinie z dnia 10 marca 1993 roku zostały unieważnione wyroki przeciwko Janowi Flisiakowi s. Władysława, ur. 16.07.1921r.: z dnia 15 lutego 1945r. wydanego przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie i z dnia 13 września 1948r. wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Przyg. L. Kozak, P. Wójtowicz

 

 

 

Komentarze do: “17 Maja 2015 – Abramów – Uroczystość odsłonięcia pomnika. Biografia Jana Flisiaka ps. „Chłopicki”

 1. xxx

  Może z racji zbliżających się uroczystości warto by było zainteresować się grobem nieznanego żołnierza który znajduje się w lesie za Sosnówką

  Reply
  • Ja

   Dobrze by było też przypomnieć sobie o mogiłach których nie ma…np. ta powstańcza z 1863 r. o której prawie nikt nikt nie wie a o której wspomina w swojej książce pan L. Kozak….gdzieś tam jest, ale nikt nie zna dokładnej lokalizacji.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *