Abramów – ile komitetów wystawi kandydatów na Wójta, do Rady Gminy i Rady Powiatu?

wybory

Do 8 września można było składać do Komisarza Wyborczego w Lublinie zawiadomienie o utworzeniu Komitetów Wyborczych. Komitety mogą mieć różnoraki zasięg, niektóre powoływane są do obszaru tylko jednej gminy. Z terenu gminy Abramów zostały zgłoszone 2 takie komitety – Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kowalskiego zgłoszony 3 września oraz Komitet Wyborczy Wyborców Dla Gminy zgłoszony 8 września (źródło http://lublin.pkw.gov.pl)

Zarejestrowanie tylko dwóch komitetów nie oznacza oczywiście, że tylko oni mogą wystawiać kandydatów, ponieważ z Kodeksu Wyborczego wynika, że …” W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców’ ( art.84  § 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę). Czyli, jak z tego wynika, kandydatów może być więcej, bo mogą ich wystawić komitety lokalne, komitety głównych partii politycznych oraz komitety zgłoszone jako wojewódzkie – u nas chociażby Komitet Wyborczy Wyborców Gmin Powiatu Lubartowskiego ( z siedzibą w Lubartowie zgłoszony 1 września). Dla porównania z terenu gminy Michów zgłoszono 1 komitet lokalny a np. z gminy Markuszów ponad 10.

Na koniec należy dodać, że zgłoszenie i rejestracja nie daje jeszcze stuprocentowej pewności, że dany komitet wystawi swoich kandydatów. Wcześniej musi zebrać podpisy wśród mieszkańców, a następnie przedstawić ich listy Państwowej Komisji Wyborczej. Ostateczny termin na zgłaszanie list kandydatów mija 30-tego dnia przed terminem wyborów. Dopiero po weryfikacji i zatwierdzeniu list kandydatów zostaną one publicznie podane do wiadomości.O  nazwiskach kandydatów będziemy informować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *