Co tam radzą w powiecie? – m.in pytanie o kolejki w Wydziale Komunikacji

DSCN2908

Przytaczamy fragmenty  protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Lubartowie, w części dotyczącej naszej gminy, czy też dotyczących wszystkich mieszkańców powiatu, jak kolejki w Wydziale Komunikacji.  Cały protokół z sesji jest dość obszerny i w całości (dla zainteresowanych) jest na stronach informacyjnych powiatu lubartowskiego.

Interpelacje i zapytania radnych.

….Radna Teresa Zielińska pytała, kiedy będą wykonywane remonty dróg w gminie Abramów –
chodzi o chodnik w Michałówce. Mieszkańcy apelują o budowę chodnika, gdyż jest tam bardzo
niebezpiecznie. Pewne prace zostały rozpoczęte, ale dalej nic się nie dzieje.
Radna wskazała również na potrzebę remontu dróg powiatowych w Wielkolesie i Wolicy. Radna
zauważyła, że w innych gminach wykonuje się wiele inwestycji, natomiast w gminie Abramów
na inwestycje na drogach powiatowych powiat przeznaczył w ostatnich 3 latach zaledwie
140 tys. zł i jest to zbyt mało.
Ponadto radna Teresa Zielińska proponowała, aby czytnik do płatności bezgotówkowych
umieścić w Wydziale Komunikacji – być może rozładowałoby to kolejki do tego wydziału….

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

…Starosta Lubartowski Fryderyk Puła udzielając odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
dotyczących dróg mówił:
Wrócę do 2010 r., kiedy miałem zaszczyt po raz pierwszy mówić jako niedoświadczony wtedy
Starosta o swoich pomysłach, czy o swoich marzeniach. Przyznam, że wiele z tych marzeń się
spełniło, nawet nie spodziewałem się, że tak dużo tych marzeń uda się spełnić. Wtedy nie do
końca zdawałem sobie sprawę, jaki jest stan dróg powiatowych w powiecie lubartowskim.
Dosyć szybko zorientowałem się jak to wygląda. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wiele z tych
marzeń się spełniło, wiele dróg powiatowych zostało przebudowanych, w dużo większym
standardzie, niż niektórzy mieszkańcy się spodziewali. Mogę podać szereg takich przykładów.
Ci, którzy obiektywnie patrzą na nasze drogi, widzą to, nie tylko nasi mieszkańcy, czy nasi
radni, ale i nasi goście – fachowcy, którzy wizytowali nasze drogi przy okazji Konwentów
Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych. Odpowiadając na pytanie radnego Mileszczyka
i radnej Zielińskiej dotyczące dróg m.in. w Michałówce i Wolicy – marzę i myślę, że są to
marzenia realne, że w niedługim czasie większość tych dróg zostanie przebudowanych.
Natomiast, kiedy marzenia mają się spełniać to muszą być realne. Myślę, że mogę zapytać też
państwa – jesteście radnymi już trzeci rok: Jak Wy oceniacie, ile jesteśmy w stanie przebudować
dróg do końca tej kadencji? Może warto, abyście też zrobili sobie taki „rachunek sumienia”,
zaproponowali drogi oraz to w jaki sposób je zrobić – czy zmniejszając zadłużenie, czy
zwiększając, czy pozyskując środki – jakie są możliwości pozyskania środków. Bardzo łatwo jest
po fakcie powiedzieć, że był to „kardynalny błąd” – a ja myślę, że przebudowa tej drogi to był
jeden z większych sukcesów. Obawiam się, że gdyby dzisiaj został złożony wniosek na
przebudowę tej drogi, to zgodnie z obecnym systemem punktacji nie otrzymalibyśmy
dofinansowania. Takim przykładem jest droga przy Pałacu w Kozłówce. Wszyscy się zgadzamy,
że są tam elementy bezpieczeństwa i chodniki i położenie drogi i kontynuacja przebudowy –
wydawało się, że powinniśmy otrzymać środki na przebudowę tej drogi, a nie otrzymaliśmy.
Zobaczymy co będzie teraz – kryteria są nieco inne. Mówię tak: marzę o tym i mam nadzieję, że
będziemy to systematycznie robili, podejmując decyzje, wybierając drogi, kierując się różnymi
kryteriami (będą to kryteria: współudziału samorządu gminnego, możliwości pozyskania
różnych środków finansowych, realnych możliwości powiatu). Wsłuchuję się
w głosy wszystkich radnych. Na początku kadencji przy planowaniu w wieloletniej prognozie
finansowej m.in. zadań drogowych, osoby z pierwszej ławki krzyczały, że zadłużamy się na
25 lat itd. Zgadzamy się z tym, bo rzeczywiście czasami budowa drogi na kredyt jest to
zadłużenie się może nawet na 25 lat, ale też oddanie do użytku drogi, która będzie przez te lata
funkcjonowała. My takie decyzje ciągle podejmujemy przyznam, że czasami przy podpowiedzi
radnych, a zamiast tego, czasami jest to tylko gest wstrzymania się w głosowaniu. Oczywiście o
chodniku w Głębokiem możemy dyskutować, ale jak sobie przypomnę, jakie było głosowanie na
temat kwoty 250 tys. zł dotyczącej chodnika w Lubartowie – to część z Państwa nie podjęła
pozytywnej decyzji. Można powiedzieć, że uznaliście, że chodnik, a właściwie część chodnika
w Lubartowie (na ul. Krańcowej), jest po prostu nie potrzebna. Część radnych (Klubu PiS)
wstrzymała się od głosu…..

Odnośnie umieszczenia czytnika do płatności bezgotówkowych w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Drogownictwa ( podkreślenie red.) – Zarząd będzie się zastanawiał nad problemem, ale z pewnością to nie brak czytnika jest powodem kolejek, które od czasu do czasu się zdarzają. W poniedziałek
14 sierpnia br. była duża kolejka, ale już w środę kolejki nie było. Powstaje pytanie, czy Zarząd
jest w stanie tak szybko reagować, aby rozwiązywać problem. Nie jest sztuką zatrudnić
dodatkowo 2 osoby, wydatkować pieniądze i spowodować, że z kolei urzędnicy będą czekali na
interesantów. Natomiast samo uiszczanie opłaty nie jest problem. Wprowadzanie danych do
systemu komputerowego trwa ok 35-40 min. i nie jest winą pracownika, tylko systemu. W tym
czasie osoba ma dużo czasu, aby zapłacić opłatę w kasie. Niemniej jednak Zarząd myśli na
rozwiązaniem problemu, np. zastanawia się jak usprawnić obsługę klientów, którzy rejestrują
duże ilości samochodów, bo być może załatwianie tych interesantów powoduje wydłużenie
kolejek.

Sesja odbyła się 23 sierpnia 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *